Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen? De Oudercommissie !

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren).

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook De Kinderkamer een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de algemeen directeur, Bea de Wit.

We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft ons het verzwaard adviesrecht: de algemeen directeur kan geen besluiten nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar in een openbare vergadering. Iedere ouder met een kind op De Kinderkamer kan daarbij aanwezig zijn. Achter de ouder login van deze site, bij Oudercommissie, zijn de agenda punten te vinden. Indien je je vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heb je als toehoorder toegang tot de vergadering. Wil je niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wel weten wat er is besproken? De notulen van de vergadering kunt u ook op deze site nalezen, (wel eerst inloggen).

Naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. We helpen de leiding waar nodig bij het organiseren van ouderavonden en thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten zoals het zomerfeest.

De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf’. Deze kunt u ook op deze site nalezen, via de ouder inlog. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden.

Je kunt ons altijd bellen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van je kind kunnen waarborgen. Wil je zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter. U kunt ons ook e-mailen op ockinderkamer@gmail.com.

De contactgegevens van de leden van de oudercommissie krijgt u van ons tijdens het intakegesprek, als uw kind geplaatst is. De leden stellen zich hieronder kort aan u voor.

 
 

Doreen

Mijn naam is Doreen Obeng en ik ben sinds 2006 werkzaam bij het MCA op de afdeling pathologie als analist cytologie. Ik woon in Alkmaar met Tom en onze twee jongens Ruben en Martin.
In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen en taarten bakken. Ik ben sinds september 2014 lid van de oudercommissie van de Kinderkamer!

 

Esther

Mijn naam is Esther de Goede. Ik ben getrouwd met Patrick de Goede. Samen hebben we 3 zoons, die allen op de Kinderkamer zitten. Ik werk drie dagen, bij ABN AMRO in Amsterdam. Ik kook met veel plezier, tennis, ga graag naar buiten met de jongens, en de weken duren eigenlijk te kort!

Linda

Mijn naam is Linda Reus-Nijman, ik ben getrouwd met Ted. Samen hebben wij 1 zoontje; Mick. Hij is 3 jaar en gaat op dinsdag naar de peuter-plus groep. In juni verwachten wij ons tweede kindje. Ikzelf werk 3 dagen per week als leerkracht op basisschool de Burijn in Alkmaar. Als lid van de oudercommissie hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de opvang. Ook vind ik het prettig om betrokken te zijn bij deze organisatie. 

Manon

Mijn naam is Manon Kuit. Samen met mijn vriend Joram zijn wij sinds maart 2015 trotse ouders van onze dochter Sophie. Zij gaat elke woensdag naar de verticale groep waar ze het heel erg naar haar zin heeft. Ik werk zelf 3 dagen als Accountmanager bij een ICT bedrijf in Heerhugowaard. Ik ben sinds oktober 2015 lid van de oudercommissie.

Josiene

Ik ben Josiene Borgers en ben getrouwd met Maarten. Ik ben geboren en getogen in Tuitjenhorn. Na tien jaar in Amsterdam te hebben gewoond wilden we graag weer terug naar het platteland. Ook voor onze zoon Tim van anderhalf die nu lekker de vrijheid heeft om te spelen. In mei 2016 verwachten wij onze tweede zoon!  Ik ben altijd actief betrokken geweest bij verenigingen en nu voor mijn zoontje bij de kinderopvang. Ik ervaar de Kinderkamer als een erg gezellige opvang en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

 

Fabian

Ik ben Fabian en binnenkort leest u meer over mij.

 

Eva

Ik ben Eva en binnenkort leest u meer over mij.

 

 

Kijk snel in deze bijlage en meld je aan!

 

Dankzij de betrokkenheid van de leiding van de Kinderkamer is er veel mogelijk en door aan Oudercommissie deel te nemen denken we daar graag over mee.  Heeft u ideeën of suggesties? Wij horen het graag:  ockinderkamer@gmail.com


kinderopvang regio awards 2015