procedure Tussen Schoolse Opvang

Wij verzorgen de tussenschoolse opvang voor de volgende scholen in Oudorp:

  • CBS Durv!
  • OBS De Zes Wielen (locatie Saturnusstraat)
  • OBS De Zes Wielen (locatie Oudorperdijkje)

 

Als u gebruik wilt maken van de tussenschoolse opvang die wij bieden, kunt u dit bij ons kenbaar maken via het inschrijfformulier TSO. Het inschrijfformulier TSO kunt u digitaal invullen via deze website, maar u kunt het ook bij ons aanvragen, invullen en vervolgens per post aan ons retourneren.

Wanneer wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt uw kind geplaatst voor tussenschoolse opvang. Wij sturen u de volgende informatie toe:

  • De plaatsingsovereenkomst / het contract (1x per kind)
  • Een noodboek formulier (1x per kind)
  • Een formulier voor automatische incasso (1x per kind)
  • Een begeleidende brief
  • De algemene voorwaarden

 

Wij verzoeken u om de plaatsingsovereenkomst te controleren en te ondertekenen. Op het noodboek formulier kunt u alle belangrijke gegevens over uw kind noteren (bijvoorbeeld een voedings allergie).

Wanneer wij van u de plaatsingsovereenkomst, het noodboek formulier en het formulier voor automatische incasso hebben ontvangen, kan uw kind gebruik maken van tussenschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang op vaste dagen:

De tussenschoolse opvang gaat in vanaf de contractdatum op de door u aangegeven dagen. Wij geven aan de medewerkers van de tussenschoolse opvang door wanneer uw kind de eerste keer bij de tussenschoolse opvang komt, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Indien uw kind ziek is of om een andere reden afwezig en u geeft dit voor 8.00uur van de betreffende dag aan de administratie van de Kinderkamer door, dan wordt deze dag ook niet in rekening gebracht.

Incidentele tussenschoolse opvang (strippenkaart)

Naast opvang op vaste dagen, bieden wij ook incidentele en onregelmatige TSO. Als u incidenteel gebruik wilt maken van tussenschoolse opvang, dan kunt u gebruik maken van een 5- of 10-strippenkaart.

Incidentele tussenschoolse opvang kan ingaan vanaf de contractdatum, nadat u het contact heeft ondertekend en bij ons heeft ingeleverd.

Als u uw kind uiterlijk om 8.00 uur van de betreffende dag aanmeldt, dan zorgen wij ervoor dat hij of zij tijdig op de aanwezigheidslijst gezet wordt. Indien dit de eerste keer wordt dat u kind gebruik zal maken van de tussenschoolse opvang, dan kunt u dit ook aangeven. Wij geven dit dan door aan de medewerkers van de tussenschoolse opvang, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

De strippenkaart wordt in rekening gebracht aan het einde van de maand waarin u voor de eerste keer gebruikt maakt van incidentele tussenschoolse opvang.

Een keer ruilen van dag is ook mogelijk, indien u dit eveneens op tijd (voor 8.00 uur van de betreffende dag) aan de administratie van de Kinderkamer doorgeeft.

Voor de TSO bestaat er geen wachtlijst en geen opzegtermijn. Indien u een wijziging wilt doorgeven of de tussenschoolse opvang wilt beëindigen voor uw kind(eren), kunt u dit telefonisch, schriftelijk of per mail aan ons doorgeven.

Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang en is niet op te geven bij de belastingdienst.


kinderopvang regio awards 2015