Tarieven

Om een helder beeld te kunnen geven welke tarieven voor u van toepassing zijn, kunnen onze tarievenlijsten voor de verschillende vormen van opvang worden opgevraagd bij de administratie.

Hierna kunt u belangrijke wijzigingen lezen van de Belastingdienst met betrekking tot de Toeslagen voor 2017.

Wij willen u, mede op verzoek van de belastingdienst, informeren over de volgende belangrijke wijzigingen in 2017:

Maximale vergoeding per uur omhoog

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximumuurtarief omhoog. In 2017 krijgt u maximaal Kinder Opvang Toeslag:

  • € 7,18 per uur voor dagopvang
  • € 7,18 per uur voor peuteropvang
  • € 6,69 per uur voor buitenschoolse opvang

 

Stoppen met werken: nog 6 maanden kinderopvangtoeslag

Stopt u in 2017 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 3 maanden.

Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2016.

Maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Gaat uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder? Dan vergoeden we eerst de uren van het kindercentrum en daarna de uren van de gastouderopvang, tot aan het maximum waar u recht op hebt.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de Belastingdienst doorgeven.

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2017

Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.


kinderopvang regio awards 2015