Kinder Opvang Toeslag

Sinds 1 januari 2007, met ingang van de Wet Kinderopvang, is het mogelijk om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang, in de vorm van Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst te ontvangen.

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 januari 2017 de maximum uurprijs voor kinderopvang (KDV) te vergoeden tot € 7,18 per uur. De maximum te vergoeden uurprijs voor buitenschoolse opvang (BSO) is vastgesteld op € 6,69. Tussenschoolse opvang (TSO) wordt niet vergoed.

Ouders die behoren bij een bijzondere doelgroep kunnen een ‘aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang’ aanvragen bij de Sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ van de gemeente waarin zij woonachtig zijn.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2017:

 

Voorwaarden U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U werkt, studeert, volgt een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u draagt bij in de kosten van levensonderhoud van uw kind. – Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. De gastouder moet zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

 

Aanvullende regels:

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent. Of als u werkloos wordt.

Lees hier het complete informatie blad van de Belastingdienst.

Gemeente vergoeding

Indien u niet in aanmerking komt voor de Kinder Opvang Toeslag heeft u misschien wel recht op een vergoeding van de Gemeente Alkmaar. Leest u verder onder 'Gemeente' voor meer infomatie.


kinderopvang regio awards 2015