Zes Wielen – Saturnusstraat

Sinds 20 augustus 2007 verzorgt de Kinderkamer de tussenschoolse opvang bij de Zes Wielen in Oudorp. Op de locatie aan de Saturnusstraat is één ruimte beschikbaar. Op de Saturnusstraat werken Anna, Jorien, Eleonora, Astrid en Antiphaz

Ouders die gebruik willen maken van de tussenschoolse opvang (TSO) kunnen zich aanmelden bij de Kinderkamer door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de Kinderkamer, bij de directie van de school of invullen via deze website.

Ongeveer 15 kinderen worden begeleid door een TSO medewerk(st)er. Als er meer dan 15 kinderen overblijven komt er een tweede TSO medewerk(st)er van de Kinderkamer. Bijna al deze medewerk(st)ers heeft een opleiding gevolgd tot pedagogisch medewerk(st)er en is ook werkzaam bij de buitenschoolse opvang (BSO) van de Kinderkamer. Een ander deel bestaat uit tussen schoolse opvang medewerk(st)ers, die geschoold zijn of worden, in deze specifieke vorm van opvang. Er zijn twee groepen, (kleuters en groep 3 tm 8), die in twee aparte ruimtes worden opgevangen. Bij slecht weer mogen we gebruik maken van de grote en kleine gymzaal. Met elkaar willen zij de kinderen een plezierige overblijf bezorgen!

Het is de bedoeling dat ouders zelf eten en drinken aan hun kind meegeven voor tussen de middag. Het overblijven ziet er ongeveer als volgt uit; De kleuters worden door de TSO medewerk(st)ers opgehaald uit de klas en naar de TSO-ruimte gebracht. Na het brood eten, kunnen de kinderen buiten spelen op het schoolplein of binnen knutselen of een spelletje doen. Als de school weer begint, worden de kleuters weer terug naar hun klas gebracht.

Opvang op vaste weekdagen kost €2,75 per keer (per kind). U betaalt ook wanneer uw kind ziek is of om een andere reden afwezig is. Echter, als u voor 8.00 uur van de betreffende dag aan de administratie van de Kinderkamer doorgeeft dat uw kind niet komt, dan wordt deze dag ook niet in rekening gebracht.

Naast opvang op vaste dagen, bieden wij ook incidentele en onregelmatige TSO. Als u incidenteel gebruik wilt maken van tussenschoolse opvang, dan kunt u gebruik maken van een 5- of 10-strippenkaart. Als u uw kind uiterlijk om 8.00 uur van de betreffende dag aanmeldt, dan zorgen wij ervoor dat hij of zij tijdig op de aanwezigheidslijst gezet wordt. De kosten voor een 5- of 10-strippenkaart bedragen resp. € 16,25 en € 32,50.

Een keer ruilen van dag is ook mogelijk, indien u dit eveneens op tijd (voor 8.00 uur van de betreffende dag) aan de administratie van de Kinderkamer doorgeeft.

Voor de TSO bestaat er geen wachtlijst en opzegtermijn. Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang en is niet op te geven bij de belastingdienst. Op woensdag is er geen TSO.


kinderopvang regio awards 2015