GGD en klachtenprocedure

 

 

De Kinderkamer hecht veel waarde aan de kwaliteitwaarborging van de geboden opvangvormen.

De GGD meldt:

Dagprogramma:

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer- /ervaringskansen.

Sfeer

De sfeer is ontspannen. De baby’s zijn hoorbaar en zichtbaar ‘bezig’: geluidjes, kirren, met handje ergens op slaan, kruipen.

Hier kunt u de recentste definitieve inspectie rapporten lezen van de GGD:

 

 

Klachtenprocedure

Wij vertrouwen erop dat de opvang van u kind volgens wens verloopt. Toch zou het kunnen voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Wij zijn in het bezit van een klachtenprotocol. U kunt deze nalezen op onze site, via ouder login.

De Kinderkamer is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De ouder kan zich ook rechtstreeks wenden tot de (externe) Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Het Klachtenloket Kinderopvang (Geschillencommissie Kinderopvang) is bereikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nl , info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via 0900 - 1877 (€ 0,20 per gesprek).

Wij zijn trots u te kunnen informeren dat wij ook voor 2020 klachtenvrij zijn !