Kwaliteit en activiteit

Tevreden.nl

Sinds mei 2007 gebruikt de Kinderkamer een onafhankelijk platform voor kwaliteitsonderzoek, kinderopvang.tevreden.nl. Deze organisatie is in het leven geroepen om kinderopvangorganisaties te helpen kwaliteit te verbeteren, te waarborgen en te communiceren. Dit doorlopende onderzoeksplatform is een initiatief van Tevreden b.v.

De bij dit onderzoeksplatform aangesloten kinderopvangorganisaties kunnen de kwaliteit van hun dienstverlening op vestigingsniveau continu onderzoeken. Ouders kunnen hun mening geven over de kwaliteit van onze organisatie. De resultaten kunnen vervolgens worden vergeleken met landelijk gemiddelden. Op basis daarvan krijgt de Kinderkamer expert adviezen met verbetersuggesties, want van onderzoek alleen krijgt men geen tevreden klanten.

Het is daarom voor ons van belang dat de enquêtes worden ingevuld. Onze resultaten kunt u hier lezen.

 

Meer informatie kunt u nalezen op www.kinderopvang.tevreden.nl  

Het open deuren beleid ‘buurten’

Eén ochtend per 2 weken organiseren pedagogisch medewerksters het open deuren beleid, ‘buurten’ onder begeleiding van de leidinggevende of kunstenaar. De deuren van alle groepen van het kinderdagverblijf, (met uizondering van de babygroep), worden open gezet zodat de kinderen zelf kunnen kiezen bij welke groep ze binnen willen stappen om te spelen, te ‘buurten’ of deel te nemen aan de activiteiten. Aan de hand van een thema worden er op elke groep binnen of buiten leuke activiteiten georganiseerd zoals snoezelen, (ontspannende activiteiten door combinatie van snuffelen en doezelen), kinderyoga, knutselen of eten maken en proeven. Kinderen kunnen hier samenspelen met kinderen uit andere groepen en er ook voor kiezen met oudere kinderen te spelen indien dit ze meer uitdaagt. Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt waar later een fotoverslag van gemaakt wordt zodat ouders ook kunnen zien wat hun kind die dag heeft gedaan. De foto’s worden op ooghoogte van de kinderen opgehangen zodat zij er ook naar kunnen kijken en de gedane activiteiten kunnen herkennen en benoemen.

Pedagogiek van het luisteren ( Reggio-Emilia )

Al enige tijd organiseren wij met veel plezier activiteiten volgens de filosofie van Reggio Emillia voor alle kinderen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van ‘De Kinderkamer b.v.’.

De opvoedingstheorie volgens Reggio-Emilia

Het uitgangspunt van Reggio-Emilia is dat kinderen ontdekkers, uitvinders en creatieve denkers zijn. De kinderen hebben grote behoefte om zich uit te drukken over wat er in ze omgaat en kunnen dat wel in 100 verschillende talen (bijvoorbeeld wijzen, brabbelen, kleuren, tekenen, huilen). Volgens de opvoedingstheorie van Reggio Emilia bieden de pedagogisch medewerk(st)ers de kinderen een omgeving en materialen aan, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelt. Er wordt voornamelijk gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 kinderen. Het werken in kleine groepen bevordert de communicatie tussen de pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen en de kinderen onderling. Het werken in kleine groepen biedt kinderen tevens de mogelijkheid om zich voor langere tijd in een thema te verdiepen. Werkstukken van de kinderen worden uitgebreid tentoongesteld en de kinderen krijgen vaak veel positieve aandacht. In de filosofie van Reggio Emilia wordt uitgegaan van wat het kind wel kan in plaats van wat het niet kan. We willen het kind de ruimte geven om dingen uit te proberen en te ontdekken. Daarbij ondersteunen we waar nodig. Natuurlijk bieden we ook een duidelijke structuur, regels en een veilige omgeving om emotionele en lichamelijk veiligheid te waarborgen. We gaan ervan uit dat kinderen ook veel van elkaar leren. De rol van de pedagogisch medewerk(st)er is hierin kijken naar wat de kinderen interesseert en daarbij aansluitend activiteiten, informatie en materiaal aanbieden. De activiteiten die de PM'er en de kunstenaar met de kinderen uitvoeren zijn niet resultaat gericht, maar meer gericht op vrije expressie van het kind.

Kwaliteitsverbetering:

Naast de creatieve activiteiten en het open deurenbeleid denken wij ook mee op andere gebieden. Samen met de pedagogisch medewerkers wordt nagedacht over nog meer verschillende manieren waarop we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Op die manier werkt “De Kinderkamer” voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

Meer informatie over Reggio Emilia, het open deuren beleid en de manier waarop de Kinderkamer aan kwaliteitsverbetering werkt, is te lezen in ons pedagogisch beleidsplan.

Overige activiteiten:

De Kinderkamer organiseert ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld, Muziekplezier, kinderyoga, structureel bibliotheek bezoek, voorleesontbijt en bezoeken aan een verzorgingshuis. Maar ook Kinderboerderij Jong Leven komt wel eens langs met diertjes.

 

Klachten

Wij vertrouwen erop dat de opvang van u kind volgens wens verloopt. Toch zou het kunnen voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Wij zijn in het bezit van een klachtenprotocol. U kunt deze nalezen op onze site, via ouder login.

De Kinderkamer is aangesloten bij de Geschillen Commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De ouder kan zich ook rechtstreeks wenden tot de (externe) Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Het Klachtenloket Kinderopvang is bereikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nl , info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via 0900 - 1877 (€ 0,20 per gesprek).