Kwaliteit

Tevreden.nl

Sinds mei 2007 gebruikt de Kinderkamer een onafhankelijk platform voor kwaliteitsonderzoek, kinderopvang.tevreden.nl. Deze organisatie is in het leven geroepen om kinderopvangorganisaties te helpen kwaliteit te verbeteren, te waarborgen en te communiceren. Dit doorlopende onderzoeksplatform is een initiatief van Tevreden b.v.

De bij dit onderzoeksplatform aangesloten kinderopvangorganisaties kunnen de kwaliteit van hun dienstverlening op vestigingsniveau continu onderzoeken. Ouders kunnen hun mening geven over de kwaliteit van onze organisatie. De resultaten kunnen vervolgens worden vergeleken met landelijk gemiddelden. Op basis daarvan krijgt de Kinderkamer expert adviezen met verbetersuggesties, want van onderzoek alleen krijgt men geen tevreden klanten.

Het is daarom voor ons van belang dat de enquêtes worden ingevuld. Onze resultaten kunt u hier lezen.

 

Meer informatie kunt u nalezen op www.kinderopvang.tevreden.nl  

 

 

Klachten

Wij vertrouwen erop dat de opvang van u kind volgens wens verloopt. Toch zou het kunnen voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Wij zijn in het bezit van een klachtenprotocol. U kunt deze nalezen op onze site, via ouder login.

De Kinderkamer is aangesloten bij de Geschillen Commissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De ouder kan zich ook rechtstreeks wenden tot de (externe) Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Het Klachtenloket Kinderopvang is bereikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nl , info@klachtenloket-kinderopvang.nl of via 0900 - 1877 (€ 0,20 per gesprek).