Openingstijden

De Kinderkamer is het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur, met uitzondering van de officieel erkende feestdagen.
Op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei (om de 5 jaar, te beginnen in 2010), Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag zijn wij gesloten.

U kunt naast de "normale" openingstijden er ook voor kiezen om verlengde opvang af te nemen, te weten 07.00  tot 07.30 uur en/of 18.00 tot 18.30 uur

Kinderdagverblijf:

De reguliere breng- en haaltijden zijn van 07.30 tot 9.00 uur, tussen 12.30 en 13.00 uur en vanaf 16.30 tot 18.00 uur. Indien u gebruik maakt van de verlengde opvang wordt dat vanaf 07.00 uur en/of tot 18.30 uur

Buitenschoolse Opvang:

- Voorschoolse Opvang:
De brengtijden voor de voorschoolse opvang zijn van 07.30 tot 8.15 uur. (Indien u gebruik maakt van de verlengde opvang is dat vanaf 07.00 uur)
- Naschoolse Opvang:
De kinderen worden door ons uit school gehaald, u kunt uw kind bij ons ophalen tussen 17.00 en 18.00 uur (Indien u gebruik maakt van de verlengde opvang is dat tot 18.30 uur )
- Tijdens de vakanties zijn de breng- en haaltijden van 07.30 tot 9.00 uur en vanaf 17.00 tot 18.00 uur. (Indien u gebruik maakt van de verlengde opvang wordt dat vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur)

Als u een keer van deze tijden af zou willen wijken, door uw kind een keer iets later te brengen of eerder te halen, dan kunt u dit altijd met de pedagogisch medewerk(st)er van de groep overleggen.


kinderopvang regio awards 2015