Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen? De Oudercommissie !

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren).

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook De Kinderkamer een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de algemeen directeur, Bea de Wit.

We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft ons het verzwaard adviesrecht: de algemeen directeur kan geen besluiten nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar in een openbare vergadering. Iedere ouder met een kind op De Kinderkamer kan daarbij aanwezig zijn. Achter de ouder login van deze site, bij Oudercommissie, zijn de agenda punten te vinden. Indien je je vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heb je als toehoorder toegang tot de vergadering. Wil je niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wel weten wat er is besproken? De notulen van de vergadering kunt u ook op deze site nalezen, (wel eerst inloggen).

Naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. We helpen de leiding waar nodig bij het organiseren van ouderavonden en thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten zoals het zomerfeest.

De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf’. Deze kunt u ook op deze site nalezen, via de ouder inlog. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden.

Je kunt ons altijd bellen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van je kind kunnen waarborgen. Wil je zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter. U kunt ons ook e-mailen op ockinderkamer@gmail.com.

De contactgegevens van de leden van de oudercommissie krijgt u van ons tijdens het intakegesprek, als uw kind geplaatst is. De leden stellen zich hieronder kort aan u voor.

 
 

Fabian

Ik ben Fabian en binnenkort leest u meer over mij.

 

Sandra

Mijn naam is Sandra Weening - de Sousa en sinds januari 2018 lid van de Oudercommissie van de Kinderkamer. Ik woon in Alkmaar met mijn man Alex en mijn 3 kids, Arduînne en de tweeling Khiyagu en Tyrian, die alle 3 op de VSO en BSO zitten. 

 

Paul

Ik ben Paul en binnenkort leest u hier meer over mij.

 

Boukje

Mijn naam is Boukje en binnenkort leest u hier meer over mij.

 

Sabine

Mijn naam is Sabine van Nes-Kesselaar en ik ben sinds oktober 2018 lid van de oudercommissie. Ik woon in Alkmaar samen met mijn man en twee kinderen, Juna en Miles. Zelf ben ik 3 dagen per week werkzaam als pedagogisch medewerkster op een kinderdagverblijf. 

 

GEZOCHT !! 

Wij zijn op zoek naar nieuwe OC leden, kijk snel in deze bijlage en meld je aan!

Dankzij de betrokkenheid van de leiding van de Kinderkamer is er veel mogelijk en door aan Oudercommissie deel te nemen denken we daar graag over mee.  Heeft u ideeën of suggesties? Wij horen het graag:  ockinderkamer@gmail.com


kinderopvang regio awards 2015