Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen? De Oudercommissie !

 

Wie zit er in de Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, overeenkomstig de Wet Kinderopvang. Bij de samentelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen van de opvang.

 

Wat doet de Oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen op de kinderopvang en de ouders van deze kinderen. Dit doet de commissie door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang. De commissie heeft op een aantal punten een verzwaard adviesrecht en praat mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen.

 

Hoe vaak komt de Oudercommissie bijeen

Minimaal 4 keer per jaar komt de oudercommissie commissie bij elkaar met de directeur van de kinderopvang in een openbare vergadering. ledere ouder met een kind op De Kinderkamer kan daarbij aanwezig zijn. Indien u zich vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heeft u als toehoorder toegang tot de vergadering. Wilt u niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wilt u wel weten wat er is besproken, kunt u de notulen van de vergadering nalezen op de site. (U dient hiervoor in te loggen). De jaarkalender kunt u hier raadplegen.

De commissie helpt daarnaast waar nodig bij het organiseren van ouderavonden, thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten zoals het zomerfeest.

De oudercommissie werkt volgens het 'Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf'. Deze kunt u nalezen als u bent ingelogd. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een van de leden van de oudercommissie.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of suggesties of wilt u zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter. U kunt ons ook e-mailen op ockinderkamer@gmail.com.

 

*De contactgegevens van de leden van de oudercommissie krijgt u van ons tijdens het intakegesprek, als uw kind geplaatst is. De leden stellen zich hieronder kort aan u voor.

 

Boukje

Hallo, mijn naam is Boukje Helder. Ik woon samen met mijn man Vincent en mijn zoontje Kai (geboren in 2015) in Alkmaar. Kai is al vanaf babytijd bij de Kinderkamer en zit inmiddels op de BSO op de Saturnusstraat. Ik vind het leuk om samen met andere ouders via de oudercommissie mee te kunnen denken over de kinderopvang. 

Groet Boukje 

 

Claudia

Mijn naam is Claudia en binnenkort kunt u hier meer over mij lezen.

 

Laura

Hi! Mijn naam is Laura. Ik woon in Alkmaar samen met mijn vriend, zijn zoon en onze 2 dochters die met heel veel plezier naar de Kinderkamer gaan. Ik vind het leuk om mee te denken met de organisatie en hoop samen met de andere ouders mijn steentje te kunnen bijdragen

 

Rosemarijn

Hallo, mijn naam is Rosemarijn en binnenkort leest u hier meer van mij.

 

GEZOCHT !! 

Wij zijn op zoek naar nieuwe OC leden, kijk snel in deze bijlage en meld je aan!

Dankzij de betrokkenheid van de leiding van de Kinderkamer is er veel mogelijk en door aan Oudercommissie deel te nemen denken we daar graag over mee.  Heeft u ideeën of suggesties? Wij horen het graag:  ockinderkamer@gmail.com