visie Kinderdagverblijf

Het belangrijkste doel van De Kinderkamer is te zorgen dat de opvang, die geboden wordt aan kinderen van 0 – 4 jaar, goed, prettig en vertrouwd is en door de ouders en de kinderen ook als zodanig ervaart wordt.

Visie op de ontwikkeling van kinderen:

Wij zijn van mening dat voor de ontwikkeling van kinderen, zowel de individuele aanleg als de omgeving van invloed is. De voortdurende wisselwerking tussen beide factoren bepaalt de richting waarin kinderen zich ontwikkelen.

Visie op opvoeden:

Omdat wij vinden dat de omgeving mede bepalend is voor de ontwikkeling van kinderen, houdt dat ook in dat medeopvoeders als pedagogisch medewerk(st)ers daarin een rol spelen. Voor een goede ontwikkeling van kinderen is een plezierige en veilige omgeving noodzakelijk, waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Pedagogisch medewerk(st)ers willen een huiselijke sfeer creëren waarin we zorgen voor die veiligheid en dat vertrouwen. In deze sfeer willen wij de kinderen respecteren, gelegenheid geven zich te hechten en zich te uiten wanneer het vrolijk, boos of verdrietig is. De ontwikkeling van kinderen willen wij begeleiden, ondersteunen en stimuleren met het aanbieden van spelgelegenheid, bewegingsruimte, afgewisseld met rustmomenten.

Pedagogisch hoofddoel:

Wij streven er naar om de kinderen te begeleiden en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling binnen deze maatschappij. Wij willen het kind het gevoel geven iemand te zijn, iemand die de moeite waard is, zodat het zelfvertrouwen krijgt. Wij willen het kind leren contacten op te bouwen met andere kinderen en volwassenen en hen te respecteren.

Pedagogiek van het luisteren (Reggio Emilia)

Al enige tijd organiseren een pedagoge en een kunstenaar met veel plezier activiteiten volgens de filosofie van Reggio Emillia voor alle kinderen van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van ‘De Kinderkamer b.v.’.

De opvoedingstheorie volgens Reggio-Emilia

Het uitgangspunt van Reggio-Emilia is dat kinderen ontdekkers, uitvinders en creatieve denkers zijn. De kinderen hebben grote behoefte om zich uit te drukken over wat er in ze omgaat en kunnen dat wel in 100 verschillende talen (bijvoorbeeld wijzen, brabbelen, kleuren, tekenen, huilen). Volgens de opvoedingstheorie van Reggio-Emilia bieden de pedagogisch medewerk(st)ers de kinderen een omgeving en materialen aan, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelt. Er wordt voornamelijk gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 kinderen. Het werken in kleine groepen bevordert de communicatie tussen de pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen en de kinderen onderling. Het werken in kleine groepen biedt kinderen tevens de mogelijkheid om zich voor langere tijd in een thema te verdiepen. Werkstukken van de kinderen worden uitgebreid tentoongesteld en de kinderen krijgen vaak veel positieve aandacht.

Pedagogisch beleid:

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u meer lezen over onze visie, de manier waarop wij werken en waar “De Kinderkamer bv.” voor staat. Wanneer u ons pedagogisch beleidsplan in wilt zien, kunt u daarvoor altijd even bij ons langskomen.


kinderopvang regio awards 2015