procedure Buiten Schoolse Opvang

Wij kunnen kinderen op de buitenschoolse opvang plaatsen die een van de volgende scholen bezoeken:
- Regenboog, Meidoornlaan 13, Oudorp - Alkmaar
- Sterrenzanger, Mercuriusstraat 13, Oudorp - Alkmaar
- Durv !, Amstelstraat 7, Oudorp - Alkmaar
- Zes Wielen (lokatie Munnikenweg), Munnikenweg 18, Oudorp - Alkmaar
- Zes Wielen (locatie Saturnusstraat), Saturnusstraat 50, Oudorp - Alkmaar
- Zes Wielen (locatie Oudorperdijkje), Oudorperdijkje 66, Schermereiland - Alkmaar
Als u kind op een andere school zit, kan het helaas geen gebruik maken van onze buitenschoolse opvang, i.v.m. het brengen (VSO) en ophalen (NSO).

Als u interesse heeft in de buitenschoolse opvang die wij bieden, kunt u bij ons een informatiepakket aanvragen. Wij sturen u dan een algemene brief, een informatiefolder, een tarievenlijst en een voorlopig inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een eventuele rondleiding. Samen met u en (eventueel) uw kind lopen we dan een rondje door het gebouw, zodat u de groepen en de buitenruimten even in het echt kunt bekijken. Bovendien krijgt u informatie over de soort opvang die u wenst. Het maken van een afspraak kan het beste telefonisch (072-5203738). Samen met u spreken we dan een dag en tijdstip af.

Wanneer u het voorlopige inschrijfformulier invult en naar ons toestuurt, ontvangt u na ongeveer drie weken een mogelijkheidsbrief. In deze brief kunt u lezen op welke dagen wij een plaatsje beschikbaar hebben voor uw kind. Het voorlopige inschrijfformulier kunt u digitaal invullen via deze website, maar u kunt het ook bij ons aanvragen, invullen en vervolgens per post aan ons retourneren. Het inschrijfformulier dat u invult, is een voorlopig inschrijfformulier, u bent dan nog tot niets verplicht.

Als wij uw kind kunnen plaatsen en u wilt gebruik maken van de aangeboden plaatsen, krijgt u per mail een offerte toegestuurd. U kunt er ook voor kiezen om geen plaatsen te reserveren maar alleen op de wachtlijst geplaatst te worden. Dit kan echter betekenen dat een andere ouder de aan u aangeboden plaatsen wel wil reserveren. Er zijn geen kosten voor het plaatsen op de wachtlijst.

Als u niet binnen twee weken na het versturen van de offerte reageert, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat. U krijgt dan automatisch een plaatsingsovereenkomst toegestuurd. Als u de plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend en bij ons heeft ingeleverd en de inschrijfkosten (€25,-) heeft betaald, is de plaatsing definitief.

Mocht u alsnog van de plaatsing af willen zien, worden er annuleringskosten van € 150,00 in rekening gebracht. De opzegtermijn voor een (gedeeltelijke) annulering is 2 maanden en moet altijd schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren.

Ongeveer 5 weken voor uw kind geplaatst wordt, wordt u door een van onze pedagogisch medewerk(st)ers gebeld voor het maken van een afspraak betreffende het intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden alle bijzonderheden betreffende uw kind, de groep en onze werkwijze met u besproken.

Mocht u een keer van dag willen ruilen, bijvoorbeeld, een keer uw kind op maandag in plaats van dinsdag willen brengen, dan is dit mogelijk indien de bezetting op de groep dit toelaat. U kunt de ruildag aanvragen via de mail; info@dekinderkamer.com  Ruilen is alleen mogelijk 7 dagen voor of 7 dagen na de desbetreffende gemiste dag. Ruilen is niet mogelijk wanneer het een officiële feestdag betreft.

Het is ook mogelijk om een keer een dag extra te komen, indien de bezetting op de groep dit toelaat. Extra dagen worden uiteraard ook in rekening gebracht.

Op onze plaatsingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing.