procedure Kinderdagverblijf

Als u interesse heeft in de dagopvang die wij bieden, kunt u bij ons een informatiepakketje aanvragen. Wij sturen u dan een algemene brief, een informatiefolder, een tarievenlijst en een voorlopig inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een eventuele rondleiding. Samen met u lopen we dan een rondje door het gebouw, zodat u de groepen en de buitenruimten even in het echt kunt bekijken. Bovendien krijgt u informatie over de soort opvang die u wenst. Het maken van een afspraak kan het beste telefonisch (072-5203738). Samen met u spreken we dan een dag en tijdstip af.

Een voorlopige inschrijfformulier kunt u digitaal invullen via deze website, maar u kunt het ook bij ons aanvragen, invullen en vervolgens per post aan ons retourneren. Omdat wij voor het kinderdagverblijf een wachtlijst hebben, raden wij u aan om uw kindje zo vroeg mogelijk in te schrijven. Dat is al mogelijk aan het begin van de zwangerschap. Het inschrijfformulier dat u invult, is een voorlopig inschrijfformulier, u bent dan nog tot niets verplicht. Ongeveer drie weken nadat wij uw voorlopige inschrijfformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een mogelijkheidsbrief thuis gestuurd. In deze brief kunt u precies lezen per wanneer, op welke dagen en op welke groep wij een plaatsje beschikbaar hebben voor uw kindje.

Naar aanleiding van de mogelijkheidsbrief kunt u er voor kiezen om de beschikbare plaatsen te reserveren. De aanbieding van beschikbare dagen die wij u via de mogelijkheidsbrief doen, is twee weken geldig. Reageert u later, dan gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wilt maken van ons aanbod en bieden wij de beschikbare dagen aan een andere ouder aan. Wanneer u plaatsen reserveert, kunt u er daarnaast ook nog voor kiezen om op de wachtlijst geplaatst worden. Mocht er toch eerder een plaatsje vrij komen, dan kunt u hier alsnog gebruik van maken op het moment dat u boven aan de wachtlijst staat. Wij zullen dan altijd contact met u opnemen.

U kunt er ook voor kiezen om geen plaatsen te reserveren en alleen op de wachtlijst geplaatst te worden. Dit kan echter betekenen dat een andere ouder de aan u aangeboden plaatsen wel wil reserveren. In dat geval kan het dus voorkomen dat u langer op een plaats moet wachten dan wanneer u de aangeboden plaatsen wel had gereserveerd. Als u geen plaatsen reserveert en alleen op de wachtlijst staat ingeschreven, dan kunnen wij u alleen een plaats aanbieden op het moment dat de plaats van een ander kind wordt opzegt, dit kindje qua leeftijd in een groep zit waarin uw kind geplaatst zou kunnen worden en u het langst (en dus bovenaan) op de wachtlijst staat. Er zijn geen kosten voor het plaatsen op de wachtlijst.

Wanneer u plaatsen gereserveerd heeft, krijgt u (meestal per e-mail) een offerte toegestuurd. U kunt via de mail aangeven of u akkoord gaat met de offerte, hierna  krijgt u dan een plaatsingsovereenkomst toegestuurd. Als u de plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend en bij ons heeft ingeleverd, is de plaatsing definitief.

Mocht u alsnog van de plaatsing af willen zien, worden er annuleringskosten van € 150,00 in rekening gebracht. De opzegtermijn voor een (gedeeltelijke) annulering is 1 maanden en moet altijd schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren.

Zonder ondertekening van het contract kunnen wij niet tot plaatsing overgaan.

Ongeveer 4 weken voor uw kind geplaatst wordt, wordt u door een van onze leidsters gebeld voor het maken van een afspraak betreffende het intakegesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek worden alle bijzonderheden en gewoonten van uw kind rondom bijvoorbeeld eten, slapen en spelen besproken.

Nieuwe kinderen en hun ouders zullen zowel aan het kinderdagverblijf als aan de leidsters moeten wennen. Wij vinden het daarom belangrijk dat een kind niet direct een hele dag komt, maar de eerste dag bijvoorbeeld een paar uurtjes. Als ouders het op prijs stellen, kunnen ze de eerste keer, tijdens het wennen, bij hun kind op de groep blijven. Komt hun kindje de tweede keer wennen, dan kan de ouder een tijdje weggaan en daarna zijn of haar kind weer ophalen. Op die manier wordt de wenperiode steeds met een paar uur uitgebreid. Afspraken over de wenperiode worden tijdens het intakegesprek gemaakt. Houdt u er rekening mee dat de wenperiode in gaat vanaf de contractdatum. Tijdens of na de wenperiode kunt u ons overdag ook altijd bellen om even te vragen hoe het met uw kindje gaat op het dagverblijf.

Als uw kind 4 jaar wordt, eindigt de overeenkomst en dus de plaatsing van uw kind op het kinderdagverblijf. Het is niet zo dat uw kind dan automatisch doorstroomt naar de buitenschoolse opvang. Als u graag een plaatsje voor uw kind bij de buitenschoolse opvang wilt reserveren op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, dan zult u uw kind opnieuw in moeten schrijven voor de buitenschoolse opvang, via het inschrijfformulier BSO. Hier zitten geen nieuwe inschrijvingskosten aan.

Mocht u een keer van dag willen ruilen, bijvoorbeeld, een keer uw kind op maandag in plaats van dinsdag willen brengen, dan is dit mogelijk indien de bezetting op de groep dit toelaat. U kunt dit vragen aan de leidsters op de groep. Ruilen is alleen mogelijk 14 dagen voor en 14 dagen na de gemiste dag.. Ruilen is niet mogelijk wanneer het een officiële feestdag betreft. Het is ook mogelijk om een keer een dag of een dagdeel extra te komen, indien de bezetting op de groep dit toelaat. Extra dagen worden uiteraard wel in rekening gebracht.

Op onze plaatsingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing.