Privacy Verklaring

 

De Kinderkamer heeft in het kader van de nieuwe wetgeving Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) een nieuw privacyreglement opgesteld.

Per 25 mei 2018 is deze wet van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (wbp) geldt dan niet meer. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar zijn.

De Kinderkamer heeft uw persoonsgegevens nodig om: 
  • uw aanvraag af te handelen
  • een plaatsingscontract met u af te sluiten
  • facturen op te stellen en automatische incasso's uit te voeren
  • uitstekende zorg te verlenen
  • aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
  • onze website te onderhouden, analyseren, beveiligen en te optimaliseren
  • bedrijfsvoering te ondersteunen en u te informeren
  • uw beoordeling van onze opvang te meten
 
In ons volledige privacy reglement, dat op te vragen is via info@dekinderkamer.com, leest u hoe wij dit geregeld hebben.
Uw gegevens worden uiteraard zorgvuldig door ons verwerkt. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit wettelijk van ons wordt gevraagd. U kunt daarbij denken aan de Belastingdienst, Gemeente of gerechtelijke instanties. Natuurlijk heeft u recht op inzage van uw eigen gegevens. Wij verstrekken deze gegevens alleen als u een schriftelijk verzoek indient en er voldoende zekerheid is
dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens wijzigen indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevensverwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting aan gekoppeld is.
Uw digitale gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving met het keurmerk Zeker-Online.
Waar nodig behouden wij ons het recht om (wettelijke) wijzigingen aan te brengen in ons privacy reglement.
 
Uiteraard kunt u vragen omtrent deze privacy verklaring of ons privacy reglement stellen via info@dekinderkamer.com.
 
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u onze klachtenprocedure raadplegen.
 

 

 

.