Veel gestelde vragen

Plaatsing:

Is er een wachtlijst voor de kinderopvang en/of buitenschoolse opvang ?

Op dit moment is er op de meeste dagen een wachtlijst voor het kinderdagverblijf. Nadat u een voorlopig inschrijfformulier ingevuld heeft, kunnen wij precies voor u nagaan per wanneer en op welke dagen er plaats beschikbaar is voor uw kind. Voor de buitenschoolse opvang hebben we momenteel een kleine wachtlijst voor de maandag dinsdag en donderdag NSO. Voor de woensdag en vrijdag is per direct plaats.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind(eren) bij jullie inschrijven?

Voor het kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar)  kunt u  uw kind inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap. Voor de naschoolse opvang (4 jaar tot einde basisschoolperiode) kan dit wanneer uw kind de leeftijd van 3,5 jaar heeft bereikt. 
Ouders zijn te allen tijden welkom voor een rondleiding om een indruk van ons gebouw te krijgen, de sfeer te proeven en de gelegenheid te krijgen om vragen te stellen.

 

Ik wil ruilen van dag (incidenteel / structureel), hoe weet ik of dat kan en hoe geef ik dat door?

Wanneer u structureel van dag wilt ruilen, kunt u dit telefonisch of per mail aangeven. Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang betekent dit meestal dat u op de wachtlijst geplaatst wordt voor de gewenste dag. Zodra er plaats beschikbaar komt, krijgt u bericht van ons. Wilt u incidenteel van dag ruilen, dan kunt u dit ook telefonisch of per mail aangeven, u krijgt dan zsm bericht van ons terug of de ruildag mogelijk is. 

Ik wil een extra dag voor mijn kind aanvragen, kan dat?

Ja, dat kan. Wilt u structureel een extra dag aanvragen voor het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, dan kunt u via de mail of telefonisch een verzoek indienen. Uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst voor de gewenste dagdelen en zodra er plaats is, krijgt u van ons bericht. Wilt u incidenteel een extra dag aanvragen,  dan kunt u dit ook telefonisch of per mail aangeven.  

Kan ik ook flexibele dagen afnemen?

Voor zowel het KDV als de BSO is het mogelijk om een een flexibel aantal uren per maand in te kopen. Voor het KDV is dit minimaal 21 uur per maand. Voor de BSO is dit minimaal 10 uur per maand. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om u alleen in te schrijven voor vakantieopvang. Dit betekent dat uw kind alleen in schoolvakanties en op studiedagen van school gebruik kan maken van opvang (mits de bezetting op de groep dit toelaat). De Voorschoolse Opvang is ook flexibel af te nemen. Hierbij geldt geen minimum aamtal dagen per maand.  Meer informatie over alle soorten flexibele opvang kunt u aanvragen via info@dekinderkamer.com

 


Kinderdag verblijf:

Wat worden er voor uitstapjes gedaan en hoe wordt je hierover geïnformeerd?

Tijdens de intake wordt gevraagd aan de ouders of ze bezwaar hebben als de kinderen mee gaan met een uitje. Hieronder valt bijvoorbeeld de speeltuin OKB, de bibliotheek, de supermarkt, eendjes voeren in de bolderwagen etc. Als de kinderen met een “speciaal” uitje weg gaan (sprookjesbos / klimduin) en hiervoor worden vervoerd met een busje wordt dit altijd nog extra van te voren aan de ouders gevraagd. Op de Kinderkamer houden we ons aan het “protocol vervoer van kinderen”. Op de peuterplus (3-4 jaar) komt het vaker voor dat de kinderen met een busje ergens naar toe gaan, bijvoorbeeld De Oldenburg (of te wel de opa's en oma's),  de kinderboerderij etc. We proberen dit van te voren zo veel mogelijk door te geven bij de ouders. De ouders van de kinderen die over gaan naar de peuterplus worden via een informatiebrief op de hoogste gesteld over de uitjes op de peuterplus. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind mee gaat op een uitje kunt u dit op de groep aangeven.

Wat wordt er met de kinderen gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren?

Op de Kinderkamer wordt spelenderwijs veel aan de taalontwikkeling gedaan, door bijvoorbeeld liedjes te zingen en voor te lezen. De pedagogische medewerkers maken de buitenwereld en gevoelswereld voor de kinderen begrijpelijk door veel met de kinderen te praten, uit te leggen en naar de kinderen te luisteren. 

Wordt er op het kdv gebruik gemaakt van een observatieverslag en zijn er oudergesprekken?

Op het kinderdagverblijf wordt er voor ieder kindje een observatie (Kijk!) bijgehouden. Aan de hand van deze observatie wordt u eens in het halfjaar uitgenodigd voor een 10 minutengesprek. Voor alle groepen geldt daarnaast uiteraard dat als u vragen heeft of “gewoon” eens wil praten met de pedagogische medewerkster (zonder dat bijvoorbeeld uw kind er bij is) er altijd tijd vrij kan worden gemaakt voor een gesprekje. Indien u er voorkeur voor heeft, kan dit ook in bijzijn van de leidinggevende.

Hoe wordt je geïnformeerd als personeel afwezig is (i.v.m. met bijvoorbeeld vakantie)?

In principe is het de bedoeling dat de desbetreffende medewerkster het zelf aan u doorgeeft, dit kan mondeling maar kan ook via een brief op de deur/raam van de groep. Als er een medewerkster met zwangerschapsverlof gaat of als een medewerkster voor langere periode met vakantie of ziek is, krijgt u altijd een mail en delen we mee wie haar komt vervangen. Ook wordt u altijd geïnformeerd als een nieuwe invalkracht ons team komt versterken. We werken overigens met een vast invalpoule. Er wordt geen gebruik gemaakt van een uitzendbureau.

Wat wordt geadviseerd bij een verjaardagstraktatie?

Een verjaardag is een belangrijke gebeurtenis en wij vinden dat een traktatie hier zeker bij hoort, maar onze tip is; maak het niet te gek en uiteraard niet te ongezond ;) Voorbeelden;Een minirijstwafel met halvarine en gekleurde vruchtenhagel / Popcorn of gepofte rijst in plastic bekertjes met plaatjes of leuke kleuren / Een trosje druiven in cellofaan met een mooie strik / Een doosje rozijntjes, mooi verpakt in cellofaan en een cadeaulint / Stukjes fruit met een parapluutje / Waterijsjes in de zomer.

 

 Beleid:

Hoe kan ik de verschillende beleidstukken lezen? Zijn deze ook in papieren versie beschikbaar? 

Wij borgen dat onze (nieuwe) medewerkers en  betrokken ouders te allen tijden toegang hebben tot ons beleid en de daaraan gekoppelde procedures. Hoe wij zorgen dat deze informatie continue toegankelijk is beschrijven wij hieronder. Besloten gedeelte van de website Via het besloten gedeelte van onze website kunnen alle betrokkenen via een inlogcode de betreffende documenten inzien. Papieren versie Omdat er onverhoopt door externe factoren een storing kan voorkomen stellen wij naast de website ook van alle documenten een papieren versie beschikbaar.  Daarmee borgen wij dat iedere betrokkene desgewenst inzicht heeft in onze beleidstukken. Alle beleid inclusief de aangekoppelde procedures zijn verzameld in de ‘Back-up Beleid en protocollen’, die wij naast ons ‘Noodboek’ bewaren in onze kantoorkast aan de Merwedestraat. Het behoud van digitale versies is gebord door opslag in I-Cloud, zodat er altijd een back-up beschikbaar blijft. Deze is voor medewerkers beschikbaar bij uitvallen van de website. Uiteraard nemen we bij storingen direct gepaste acties zodat de website zo spoedig mogelijk weer online is.