Daar staan we voor

BSO De Kinderkamer staat voor Kleinschalig en Kwaliteit

 

We bieden kinderen voor en na schooltijd opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze opvang kan bestaan uit voorschoolse-, naschoolse- en vakantie opvang ten behoeve van OBS De Zes Wielen (locatie Munnikenweg, Saturnusstraat en Oudorperdijkje), Durv, Regenboog en Sterrenzanger.

Wij bieden een emotioneel veilige en rijke speel-leeromgeving aan. Kinderen doen bij ons andere ervaringen op dan thuis of op school en we zijn erop uit dat deze ervaringen een waardevolle bijdrage aan hun ontwikkeling leveren.

Onze groepen:

Stamgroep

Leeftijdsindeling

Maximaal aantal kinderen

Aantal gekwalificeerde pedagogisch medewerkers

Opvang dagen

Merwedestraat

 

 

 

 

Mini

4 t/m 6 jaar

20

2

ma

di

woe

do

vr

Midi

5,5 t/m 7 jaar

20

2

ma

di

woe

do

vr

Maxi

7 t/m 13 jaar

20

2

ma

di

 

do

vr

BSO Saturnusstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongste groep

4 t/m 7 jaar

20

2

ma

di

 

do

vr

Oudste groep

7 t/m 13 jaar

20

2

ma

di

 

do

vr

Sport BSO, locatie Kolping Boys

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport BSO

7 t/m 13 jaar

20

2

 

di

 

do

 

 

Kinderen kunnen uit school deelnemen aan activiteiten die in diverse thema’s worden aangeboden; natuur, toneel, kunst, fotografie, muziek, natuurkundige proefjes, kunst, koken e.d. Kinderen krijgen altijd de ruimte om zelfstandig te spelen als zij hier behoefte aan hebben.

Wij besteden veel aandacht aan sporten, het creatieve proces en aan het vieren/beleven van feesten zoals, Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst , 8 oktober e.d..

Tijdens BSO middagen volgen we in grote lijnen de ontwikkeling van kinderen en observeren op de verschillende ontwikkelingsgebieden en het welbevinden van kinderen met ons observatiesysteem.

Tijdens vakanties (bij uitstapjes en themadagen) en feesten ondernemen de verschillende groepen soms ook gezamenlijk activiteiten. Het open deurenbeleid draagt bij aan het uitwisselen van activiteiten en speelmogelijkheden met de kinderen van andere groepen. Zo wordt getracht blijvend de kinderen de juiste uitdaging te bieden die het betreffende kind nodig heeft aangepast aan zijn interesse. Uitdaging vinden we belangrijk, maar veiligheid en vertrouwen staan voorop. Samenwerking tussen de groepen betekent voor de pedagogisch medewerkers dat zij dit met elkaar afstemmen.

Heeft u in de schoolvakantie opvang nodig ?? Ook dat regelen wij !

Vakantie opvang (dus zonder naschoolse opvang) is bij ons ook mogelijk, kijk snel bij de BSO (4-13 jaar) onder het kopje vakantie opvang!!

Is uw interesse gewekt? Wilt u meer informatie? Kom gerust een langs of bel ons voor een rondleiding. De lijnen zijn kort en de drempel is laag!