BSO Mini

De BSO Mini groep bestaat uit maximaal 20 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot en met 5,5 jaar.

Als de scholen uit zijn, worden de kinderen door een pedagogisch medewerk(st)er, werkzaam bij de buitenschoolse opvang (BSO) van school opgehaald. Dit wordt gedaan met een 9-persoonsbusje, de bakfiets of lopend. De medewerkers van de Kinderkamer dragen altijd een gele jas of een gele button met het logo van de Kinderkamer, zodat ze goed herkenbaar zijn. Bij binnenkomst worden de kinderen ontvangen door een pedagogisch medewerk(st)er van hun eigen groep. Rond kwart voor vier, als alle kinderen aanwezig zijn, gaan we aan tafel om iets te drinken, fruit en een koekje te eten. Tijdens dit moment kunnen de kinderen, als ze dat willen, ook altijd hun belevenissen van thuis of school aan de andere kinderen en aan de pedagogisch medewerk(st)ers vertellen. Soms wordt er na of tijdens het eten en drinken een boek voorgelezen. Als alle kinderen klaar zijn met eten en drinken, worden er verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd waarmee wij de lichamelijke, sociale, emotionele, creatieve, motorische en cognitieve ontwikkeling proberen te stimuleren. De kinderen kunnen meestal kiezen uit een aantal activiteiten, die meestal per dag verschillen. Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden door hun ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens de schoolvakanties is er gedurende de gehele dag buitenschoolse opvang. Regelmatig gaan we in de vakanties dagjes weg (als het aantal kinderen en busjes of bakfietsen dat toelaat). We gaan dan bijvoorbeeld naar het bos, het strand of de speeltuin (door de korte tijd die we op schooldagen hebben zijn dit soort activiteiten dan niet mogelijk). We beschikken ook over een keuken waardoor we af en toe lekker samen kunnen koken en bakken.

Op woensdag spelen de kinderen van de mini groep, de midi groep en de maxi groep samen, omdat er dan minder kinderen op de buitenschoolse opvang aanwezig zijn.

De pedagogisch medewerk(st)ers van de jongste midi groep zijn Annelisa, Annet, Martine en Romina.

Per 10 kinderen is er 1 pedagogisch medewerkster aanwezig (momenteel zijn er op maandag en woensdag 10 kinderen op de BSO minigroep)

Vaak is er ook een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de praktijkbegeleiders van de stagiaires die in opleiding zijn bij het ROC Horizon College of Nova College gedurende 6 maanden of 1 jaar.

Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers wordt er een inval geregeld uit onze eigen invalpool.