BSO Midi

De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen per dag in de leeftijd van ongeveer 5 tot en met 7 jaar. Daarnaast maken we ook gebruik van de ruimte op de gang, het speelplein buiten, de binnentuin en het atelier.

Als de scholen uit zijn, worden de kinderen door een pedagogisch medewerk(st)er, werkzaam bij de buitenschoolse opvang (BSO) van school opgehaald. Dit wordt gedaan met een 9-persoonsbusje, de bakfiets of lopend. De medewerkers van de Kinderkamer dragen altijd een gele jas of een gele button met het logo van de Kinderkamer, zodat ze goed herkenbaar zijn. Bij binnenkomst worden de kinderen ontvangen door een pedagogisch medewerk(st)er van hun eigen groep. Rond kwart voor vier, als alle kinderen aanwezig zijn, gaan ze aan tafel om iets te drinken, fruit en een koekje, cracker, rijstewafel of ontbijtkoek te eten. Tijdens dit moment kunnen de kinderen, als ze dat willen, ook altijd hun belevenissen van thuis of school aan de andere kinderen en aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Soms wordt er na of tijdens het eten en drinken een boek voorgelezen. Als alle kinderen klaar zijn met eten en drinken, worden er verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd waarmee wij de lichamelijke, sociale, emotionele, creatieve, motorische en cognitieve ontwikkeling proberen te stimuleren. De kinderen kunnen meestal kiezen uit een aantal activiteiten, die meestal per dag verschillen. Zo is bijvoorbeeld keuze uit buiten spelen, spelen met lego of Knex, een spel uit de kast kiezen, etc. We bieden elke dag een activiteit aan, dat kan variëren van knutselen met allerlei materialen, het maken van knikkerzakken, figuurzagen, een tuintje maken tot iets bakken of het volgen van een speurtocht, enz. De activiteiten die wij aanbieden zijn vrijblijvend, dat wil zeggen dat de kinderen zelf mogen bepalen (binnen de perken) wat ze willen doen. Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden.

Tijdens de schoolvakanties is er gedurende de gehele dag buitenschoolse opvang en zijn er ook vaak minder kinderen aanwezig. Regelmatig gaan we in deze vakanties dagjes weg (als het aantal kinderen en busjes of bakfietsen dat toelaat). We gaan dan bijvoorbeeld naar het bos, het strand of de speeltuin (door de korte tijd die we op schooldagen hebben zijn dit soort activiteiten dan helaas niet mogelijk). We beschikken ook over een keuken op de groep waardoor we af en toe lekker samen kunnen koken en bakken.

Op woensdag spelen de kinderen van de mini groep, de midi groep en de maxi groep samen, omdat er dan minder kinderen op de buitenschoolse opvang aanwezig zijn.

De pedagogisch medewerk(st)ers van de midi groep zijn Eleonora, Karen en Palwasha.

Per 10 kinderen is er 1 pedagogisch medewerkster aanwezig (momenteel zijn er op woensdag en vrijdag 10 kinderen)

Vaak is er ook een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de praktijkbegeleiders van de stagiaires die in opleiding zijn bij het ROC Horizon College of Nova College gedurende 6 maanden of 1 jaar.

Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers wordt er een inval geregeld uit onze eigen invalpool.


kinderopvang regio awards 2015