BSO Saturnusstraat

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag maken er maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 gebruik van de BSO. Er zijn maximaal 3 pedagogisch medewerkers aanwezig.

Om de pedagogische basisdoelen te waarborgen werken we op de BSO met mentorgroepen. Twee mentorgroepen (max. 20 kinderen) vormen een basisgroep. De mentor groepen zijn zoveel mogelijk samengesteld naar leeftijd. De leeftijdscategorie is van 4 tot en met 12 (of einde groep 8).

Iedere pedagogische medewerker/mentor heeft een aantal kinderen onder zijn/haar hoede en is voor het kind en de ouders het vaste aanspreekpunt. De mentor houdt zijn/haar mentorkinderen goed in de gaten. Hoe voelt het kind zich op de BSO, met wie speelt hij/zij graag?

Binnen het BSO team wordt zorgvuldig gekeken wie het kind als mentor krijgt. Dit is afhankelijk van de opvangdagen van het kind en de werkdagen van de pedagogische medewerker. Wij streven er zoveel mogelijk naar om de kinderen in te delen bij een mentor die op al hun opvangdagen werkzaam is. Na schooltijd eten en drinken de kinderen met hun mentor samen. Er is tijd om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Ook is er tijd voor individuele aandacht. Aan de kinderen wordt vertelt welke activiteiten er die middag aangeboden worden en waar. De kinderen mogen zelf kiezen waar ze aan mee willen doen. Lekker chillen op de bank met een boek mag natuurlijk ook.

De ruimtes die we gebruiken zijn: Het BSO lokaal (theaterruimte), deze ruimte kunnen we verdelen in twee losse ruimten door gebruik te maken van een schuifwand. 1 mentorgroep maakt voor het fruitmoment gebruik van het overblijflokaal. De speelzaal en/of gymzaal wordt gebruikt voor activiteiten onder begeleiding van een van een pedagogische medewerker.

Regelmatig gaan we in deze vakanties dagjes weg (als het aantal kinderen en busjes of bakfietsen dat toelaat). We gaan dan bijvoorbeeld naar het bos, het strand of de speeltuin (door de korte tijd die we op schooldagen hebben zijn dit soort activiteiten dan helaas niet mogelijk). We beschikken ook over een keuken op de groep waardoor we af en toe lekker samen kunnen koken en bakken.

Voor vragen en/of informatie over de buitenschoolse opvang kunt u altijd contact opnemen met Bea de Wit (directeur De Kinderkamer bv.) via info@dekinderkamer.com