Vakantie opvang

 Vakantie bso
Joepie, het is vakantie! Op onze bso vieren we dat het vakantietijd is. We maken uitstapjes naar een park, een museum of kinderboerderij. Of we houden een LEGO challenge, een workshop judo, djembé of graffiti. Soms gaan we survivallen of kanoën. Zo ontdekt je kind elke vakantie weer iets nieuws. En hoe uitgebreid ons vakantieprogramma ook is.

Kinderen beslissen mee
Wij besteden op de bso veel aandacht aan samenwerken, oplossingen zoeken, kritisch en creatief denken; ook wel de 21-eeuwse vaardigheden genoemd. Een onderdeel daarvan is dat we je kind betrekken bij de keuzes die we maken. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over welke activiteiten we gaan doen. De kinderen beslissen en denken ook altijd mee over ons vakantieprogramma.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor vakantie opvang via het inschrijfformulier voor buitenschoolse opvang.
De brengtijden zijn in schoolvakanties van 7:30 uur tot 9.00 uur. U kunt uw kind ophalen tussen 17:00 en 18:00 uur.
U kunt er ook voor kiezen om halve vakantiedag opvang af te nemen, de breng en haaltijden zijn dan tussen 12:30 en 13:00 uur. Het is belangrijk dat ouders zich aan de haal- en brengtijden houden in verband met de activiteiten.