VSO

De kinderen van de voorschoolse opvang (VSO) zijn in twee groepen verdeeld, namelijk een groep voor de jongste kinderen en een groep voor de oudste kinderen. De oudste kinderen kunnen op de maxi groep gebracht worden, de jongste kinderen verblijven op de oudste midi groep.

De voorschoolse opvang is open vanaf 7.30 uur. (Indien u gebruik maakt van de verlengde opvang is dat vanaf 07.00 uur)

U kunt uw kind brengen tot 8.15 uur. Vanaf 8.15 uur vertrekken de kinderen richting school. De scholen beginnen om 8.30 uur. De kinderen hebben dan genoeg tijd om rustig naar school te worden gebracht. Wij brengen de kinderen lopend, met de bakfiets of met een 9-persoonsbusje.

De voorschoolse opvang verzorgt geen ontbijt voor de kinderen, het is dus de bedoeling dat zij thuis al hebben ontbeten voor ze bij de voorschoolse opvang worden gebracht.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ’s morgens rustig de dag beginnen. Daarom zal er voor de kinderen de mogelijkheid zijn om ’s morgens te kleuren, een spelletje te doen of een boek of een strip te lezen.

In de schoolvakanties en dagen dat de school gesloten is, is er geen voorschoolse opvang, maar als u die dag toch graag opvang wenst, kunt u gebruik maken van vakantie opvang op de buitenschoolse opvang. Via het BSO inschrijfformulier kunt u uw kind(eren) inschrijven voor voorschoolse opvang (en eventueel ook voor vakantie opvang als u daar gebruik van zou willen maken).

De pedagogisch medewerk(st)er op de jongste voorschoolse opvang groep is Bea en op de oudste groep zijn dit Karen en Francis. Het vervoer wordt mede verzorgd door Kees.


kinderopvang regio awards 2015