VSO | 4 - 13 jaar |

 Voorschoolse opvang
Om op tijd op je werk te komen moet je nu de deur uit, maar school is nog niet begonnen… De Kinderkamer biedt de oplossing! Naast buitenschoolse opvang biedt de Kinderkamer gedurende de schoolweken voor verschillende scholen ook voorschoolse opvang aan. Ideaal voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen. Je kunt dan in alle rust en met een vertrouwd gevoel op weg naar je werk.

Rustige start van de dag
Bij de voorschoolse opvang kunnen de kinderen van 4 tot 12 jaar de dag op een rustige manier en in een plezierige omgeving beginnen. Kinderen vanaf 7:30 uur terecht bij de BSO aan de hoofdlocatie tot de schooldag begint. We verwachten dat de kinderen al hebben ontbeten. Op de voorschoolse opvang kunnen ze, voordat school begint, nog even spelen en ontspannen. De kinderen zijn vrij om zelf een activiteit te kiezen. Geen stress bij de ouders en bij de kinderen, maar een rustig begin van de dag.

Naar school
Na een rustige start van de dag op de voorschoolse opvang, brengen onze pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel de kinderen naar school zodat ze daar veilig en op tijd aankomen. Wij brengen de kinderen lopend, met de bakfiets of met een 9-persoonsbusje.

U kunt uw kind brengen tot 8:15 uur. Vanaf 8:15 uur vertrekken de kinderen richting school.