Babygroep

Op de babygroep zijn maximaal elf kindjes in de leeftijd van ongeveer 3 maanden tot 1,5 jaar.

Elk kind heeft natuurlijk zijn eigen (dag)ritme, wat betreft slaapjes, flesjes en voeding. Vooral als ze nog klein zijn. Wij proberen zoveel mogelijk hetzelfde ritme als thuis aan te houden. Overleg met ouders vinden we daarom ook erg belangrijk. Als de kinderen wat groter en ouder zijn volgen ze steeds meer het dagritme zoals in onderstaand schema beschreven. Natuurlijk is er tussendoor voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en gezellig knuffelen.

Voor de zuigelingen bieden wij de mogelijkheid de moeder borstvoeding te laten geven of afgekolfde melk mee te geven. Door de grote variatie in flesvoeding vragen wij de ouders zelf voeding mee te geven. Als de kinderen oud genoeg zijn verzorgd de Kinderkamer eten en drinken. Luiers en linnengoed wordt verzorgd door de Kinderkamer.

De overdracht van (dagelijkse) informatie over het kind doen wij door middel van dagboekjes. De pedagogisch medewerk(st)er schrijft hierin hoe het kind de dag heeft beleefd. Natuurlijk wordt belangrijke informatie ook persoonlijk met de ouder besproken.

De pedagogisch medewerk(st)ers hebben onderling ook contact over de overgang naar de volgende groep. Hierover worden de ouder(s)/verzorger(s) ook op tijd ingelicht.

De kinderen laten we in de loop van de overgangsperiode al wennen aan de volgende groep, de dreumesgroep, door ze af en toe een korte periode op die nieuwe groep te laten spelen.

Het dagschema ziet er ongeveer als volgt uit:

7.30 – 9.00 De kinderen worden door hun ouder(s)/verzorger(s) gebracht op de groep. Zij kunnen koffie of thee drinken, met de pedagogisch medewerk(st)ers praten en afscheid nemen van hun kind(eren). Na het afscheid, spelen de kinderen op het kleed of in de box.
9.00 De oudste kindjes gaan aan tafel en krijgen een fruithapje, een cracker en een flesje met sap. Het fruithapje maken wij elke dag zelf met vers fruit. Als u liever een fruithapje in een potje meegeeft, mag dat natuurlijk ook.
10.00 Ongeveer rond deze tijd gaan de kinderen die 2 keer slapen naar bed. De andere kinderen spelen op de groep of gaan naar buiten (een stukje wandelen met de wandelwagen of spelen op ons plein in de zandbak of het gras). Ook wordt er vaak om deze tijd een activiteit georganiseerd (bij mooi weer spelen met water, verf, samen liedjes zingen, etc.)
11.15 De kindjes die één keer slapen gaan aan tafel om een broodje te eten en krijgen na het broodje evt. een flesje melk.
12.00 De kinderen die één keer slapen gaan rond deze tijd naar bed. De andere kinderen die inmiddels wakker zijn geworden gaan ook lekker eten.
12.30 – 13.00 De kinderen die een halve dag komen, worden gehaald of gebracht door hun ouder(s)/verzorger(s).
13.30 De kindjes die twee keer slapen gaan naar bed voor een middagslaapje.
15.00 Rond deze tijd gaan de oudste kinderen aan tafel voor yoghurt en vla, sap en een koekje, rijstwafel of soepstengel. Daarna is er nog tijd voor andere activiteiten.
16.30 – 18.00 De kinderen worden opgehaald door ouder(s)/verzorger(s).

 

De pedagogisch medewerk(st)ers van de babygroep zijn:
Amber, Anne Kok, Mandy, Marieke, Myrthe, Silvia en Zuhal

Per 3 à 4 kinderen is er 1 pedagogisch medewerkster aanwezig  

Meestal is er ook een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de praktijkbegeleiders van de stagiaires die in opleiding zijn bij het ROC Horizon College of Nova College gedurende 6 maanden of 1 jaar.

Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers wordt er een inval geregeld uit onze eigen invalpool. Alle invalmedewerksters worden via de website voorgesteld. 


kinderopvang regio awards 2015