Daar staan we voor

Kinderdagverblijf De Kinderkamer is een kleinschalig kinderdagverblijf.

Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel en de kinderen komen op de 1e plaats !

Op het kinderdagverblijf creëren we een veilige en vertrouwde plek waar uw kind zich thuis voelt en heel belangrijk: zichzelf mag zijn, elk kind is uniek!

Op de Kinderkamer hebben we 4 horizontale groepen: een Babygroep (0 tot 1,5 jaar), een Dreumesgroep (1 tot 2 jaar), een Peutergroep (2 tot 3 jaar), en een peuterplusgroep (3-4 jaar). Hiernaast hebben we een ook een verticale groep (0 tot 4 jaar). (meer informatie over de horizontale en verticale groep vind u hiernaast bij de veel gestelde vragen en onder het kopje KDV op de homepage)

Het team van Kinderdagverblijf De Kinderkamer is klein, hecht en ervaren in de kinderopvang.

Wij werken met vaste medewerksters op een groep, gemiddeld zijn de medewerksters al 10 jaar bij ons in dienst. Tevens hebben we een vaste invalpoule, we maken geen gebruik van uitzendkrachten.

Uw kind heeft dus altijd te maken met een bekend gezicht. Dat wekt vertrouwen en schept een band. (meer informatie over onze personeelbezetting zie hiernaast bij veel gestelde vragen, het personeel wordt tevens voorgesteld onder het kopje “ons team, vacatures en stage “op de homepage).

Met de kinderen gaan we zo veel mogelijk naar buiten. Lekker bewegen en genieten van de natuur. Bij het kinderdagverblijf hebben we een groot speelplein met een reuze zandbak (taartjes bakken!!), maar we gaan ook regelmatig met de bolderkarren of bakfietsen op pad.
(meer informatie over uitjes vind u hiernaast bij de veel gestelde vragen)

Naast flesjes geven, luiers verschonen, knuffelen, troosten, kinderen in bedje leggen, liedjes zingen etc. doen we ook tal van activiteiten waaronder bijvoorbeeld; kinderyoga, voorleesontbijt, knutselen, eten maken en uiteraard proeven. Maar ook bezoekjes aan een verzorgingshuis, de bibliotheek of aan een kinderboerderij.

Wij bieden activiteiten aan, maar vinden het belangrijk dat de kinderen hierin een eigen keuze hebben. We richten ons op de vrije expressie van het kind, kinderen mogen zelf ontdekken en dingen uitvinden.  Er wordt voornamelijk gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 kinderen, dit bevordert de communicatie tussen de medewerkers en kinderen en de kinderen onderling.

Hiernaast worden ook regelmatig op een vast tijdstip de deuren van alle groepen van het KDV, (met uitzondering van de babygroep) open gezet.  Aan de hand van een thema wordt er op elke groep een activiteit georganiseerd. De kinderen kunnen zelf kiezen bij welke groep ze binnen willen stappen om te spelen, te ‘buurten’ of deel te nemen aan de activiteiten.

Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt waar later een fotoverslag van gemaakt wordt zodat ouders ook kunnen zien wat hun kind die dag heeft gedaan. De foto’s worden op ooghoogte van de kinderen opgehangen zodat zij er ook naar kunnen kijken en de gedane activiteiten kunnen herkennen en benoemen. Tevens worden de foto's ingeplakt in een dagboekje waar we (samen met de ouders) wekelijks een verhaaltje in schrijven (leuk voor later :)
(meer informatie over onze activiteiten, zie kwaliteit en activiteit bij algemene informatie)

Peuter opvang met PUK VVE

Sinds maart 2015 bieden wij ook Peuter opvang met PUK VVE ! Kijk onder het kopje VVE Peuteropvang voor meer informatie.

U ontvangt de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst vooraf op de 20e van iedere kalendermaand. Er wordt geen restitutie gegeven op dagdelen of uren die niet worden afgenomen ( b.v. vakantie of doktersbezoek). 

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. 


kinderopvang regio awards 2015