VVE Peuteropvang

Welkom bij de Peuteropvang van De Kinderkamer !

Vanaf 1 juni 2016 bieden wij een PUK VVE ondersteunend peuter programma. Dit is opvang voor alle kinderen van 2 - 4 jaar. Peuteropvang is bedoeld om peuters spelenderwijs te laten ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Deze opvang is voor de peuters van zowel werkende- als niet werkende ouders en wordt voor een groot deel vergoed door overheid of de gemeente Alkmaar.  

Vanaf het nieuwe schooljaar 2019 openen wij ook een peuteropvang vestiging in de basisschool De Zes Wielen op de Saturnusstraat !

  • De peuteropvang groep gaat plaatsvinden in de aula waar 's middags de basisschool kinderen door de BSO worden opgevangen.
  • De dagen waarop de peuteropvang geopend zal zijn wordt aan de hand van de belangstelling beoordeeld van 08.45 tot 12.15 uur.
  • Kinderen tussen de 2 en 4 jaar kunnen inschrijven via ons inschrijfformulier dat op de website terug te vinden is of door contact op te nemen via info@dekinderkamer.com
  • De peuteropvang groep is alleen geopend tijdens schoolweken (40 weken per jaar)
  • Ook voor deze opvangsoort kunt u kinderopvangtoeslag of subsidie aanvragen
 

Wij bieden dit programma aan met een standaard minimum van 2 ochtenden, kinderen met VVE indicatie, (Voor- en Vroegschoolse Educatie), bieden wij 4 ochtenden aan van 3,5 uur. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en onze gespecialiseerde leidsters bieden uitdaging en structuur.

(De groep is momenteel geopend op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend)

Ochtendprogramma:

 

8.45 – 9.00

inloop en vrij spel

9.00 -9.15

opruimen en kort kringgesprek.

Alle kinderen worden welkom geheten, de activiteiten van de dag worden (aan de hand van dagritmekaarten) uitgelegd

9.15 -9.45

UK & PUK activiteit (Voor- en vroegschoolse educatie)  

Per thema worden de activiteiten op het mededelingenbord in de gang bekend gemaakt

9.45 – 10.30

Eten / drinken & een eventuele verjaardag wordt gevierd

WC / verschonen

10.30 – 11.00

activiteiten in kleine groepjes

(binnen; huishoek / vrij spel / atelier)

(buiten; verschillende buitenspeelpleinen)

11.00 – 11.45

Bewegen (buiten of in de speelhal)

11.45 – 12.15

liedjes zingen en voorlezen  / het ochtendprogramma afsluiten- ophalen

 

De pedagogisch medewerksters van de VVE peuteropvang zijn:
Annet, Martine en Romina.

De medewerksters worden ondersteund door een VVE coach; Lieneke Neve

Per 8 kinderen is er 1 VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkster aanwezig  

Bij ziekte of verlof van de vaste pedagogisch medewerk(st)er wordt er een VVE gecertificeerde inval geregeld uit onze eigen invalpool. Alle invalmedewerksters worden via de website voorgesteld. 

Vragen kunt u richten aan info@dekinderkamer.com of meld u nu vrijblijvend aan via ons Inschrijfformulier !

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie? Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Wij hebben gekozen voor het Uk & PUK programma. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen en samen beleven ze aan de hand van verschillende thema's leuke leermomenten.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.

Onze pedagogisch medewerksters zijn speciaal gecertificeerd voor dit programma.

Wat zijn de kosten van Peuteropvang? Om een compleet beeld te krijgen wat de kosten voor u zullen bedragen kunt u hier nalezen wat voor u van toepassing is. Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang waardoor u recht zou kunnen hebben op kinderopvang toeslag (KOT). Dit kunt u nalezen op de website van toeslagen.nl. Indien u geen recht hebt op KOT, kunt u een beroep doen op de Gemeente Alkmaar, zij verstrekken onder bepaalde omstandigeheden subsidies.