Peuter Plus groep

Sinds september 2006 hebben wij een echte peuterplus groep waar we echt trots op zijn. Het is een extra groep voor kinderen van 3 tot 4 jaar. Deze groep bevindt zich in de BSO ruimte. Op de peuterplus groep zitten  maximaal 16 peuterplussers.

Buiten de vaste momenten zoals eten, drinken en slapen worden er zoveel mogelijk leuke dingen gedaan. Bijvoorbeeld: buitenspelen, wandelen met de bolderkarren, op bezoek bij de opa’s en oma’s van de Oldenburgh.
Wij bieden ook andere uitjes, zoals naar het bos, het strand, de dierentuin en verschillende speeltuintjes. Ook binnen worden er leuke activiteiten georganiseerd zoals kleien, verven, plakken, verkleden, broodjes bakken, dansen en vrij spelen.

Vanaf 16:30 uur mogen de kinderen opgehaald worden van de peuterplus.

De gehele dag zijn er 2 pedagogisch medewerk(st)ers aanwezig.

Het doel van de peuter plus groep is onder andere;

  • Meer individuele aandacht voor de ontwikkeling van het kind van die leeftijd.
  • Meer op leeftijd gerichte activiteiten.

 

Het kan zijn dat uw kind van de verticale groep of de peutergroep over gaat naar de peuterplus groep, maar het is niet zo dat alle kinderen verplicht over gaan naar deze groep. Als er een plekje vrij komt op deze groep, dan worden ouder(s)/verzorger(s) daarover geïnformeerd en wordt gevraagd of uw kind het leuk lijkt om op de peuterplus groep te komen. U kunt op dat moment altijd nog beslissen en eventueel meer informatie vragen aan een van de pedagogisch medewerk(st)er.

De pedagogisch medewerk(st)ers van de peuterplus groep zijn Anna, Annelisa, Marianne, Sandra en Sanne.

Meestal is er ook een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de praktijkbegeleiders van de stagiaires die in opleiding zijn bij het ROC Horizon College of Nova College gedurende 6 maanden of 1 jaar.

Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers wordt er een inval geregeld uit onze eigen invalpool.


kinderopvang regio awards 2015