Peuter Plus groep | 3 - 4 jaar |

'Zelluf doen'
Peuters doen graag alles ‘zelluf’. Dat gedrag sporen wij aan, want het helpt je kind sneller zelfstandig te worden. Natuurlijk kost een handeling dan soms wat meer tijd, maar door je kind dingen zelf te laten proberen, wordt hij zelfstandig, zelfbewust en trots. Allemaal zaken die een mens gelukkig maken

Vriendjes maken
Een peuteropvang is een veilige plaats voor je zoon of dochter om te leren spelen en om te gaan met andere kinderen. Je kind leert dat er nieuwe mensen in je leven kunnen komen. Dat je daarmee een band opbouwt en soms ook weer afscheid van moet nemen. Je kind kiest bij ons vriendjes en ervaart hoe het is om zelf wel of niet gekozen te worden. Belangrijke lessen die je kind vooruit helpen in zijn of haar leven.

De ontwikkeling van uw kind
‘Wat gaat het toch snel’, denk je als ouder geregeld. Niet gek, want een kind ontwikkelt zich razendsnel. Het is bijzonder om te zien hoe een kind gaat praten, samen gaat spelen, een eigen wil krijgt en steeds meer zelf kan. Wij, en in het bijzonder de mentor van uw kind, volgen de ontwikkeling van uw kind. Dat doen we met behulp van KIJK! Eens per half jaar observeren wij uw kind met extra aandacht. We kijken dan naar de ontwikkelingsgebieden motorisch, sociaal-emotioneel en spraak-taal ontwikkeling. Deze gegevens gebruiken wij om een beredeneerd aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij onze groep en uw kind.

Liefdevolle medewerkers
De peutertijd is belangrijk voor de manier waarop je kind zich ontwikkelt op sociaal en emotioneel vlak. Je kind leert in deze periode oog te hebben voor hoe een ander zich voelt. Hij leert ook een ander een handje te helpen en te luisteren naar anderen. Als het nodig is, ondersteunen onze pedagogisch medewerkers je peuter hierbij. Met veel geduld en liefde staan ze voor je kind klaar. Ze zijn opgeleid om de juiste dingen te doen en woorden te vinden bij gevoelde emoties van je kind. Zo weet je peuter een volgende keer beter te reageren als een situatie of emotie zich opnieuw voordoet. Uiteraard zijn wij hartstikke trots op jouw peuter als het een volgende keer goed gaat!

De inzet van onze pedagogisch medewerkers
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van onze pedagogisch medewerkers houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pedagogisch medewerkers en stagiaires op welke dag op de groep zijn. Bij ziekte en verlof zal de vaste pedagogisch medewerker vervangen door een inval medewerker en wordt u hier ’s ochtends van op de hoogte gebracht op de groep.