Peutergroep | 2 - 3 ½ jaar |

Peuters zijn misschien wel de mooiste, kleine eigenwijsjes op de wereld. Ze willen namelijk het liefst alles ‘zelluf’ doen. En dat maakt hen tot een bijzondere groep om mee om te gaan. Het ontdekken van de eigen mogelijkheden stimuleren we op onze peuteropvang volop. Spelenderwijs geven we vaardigheden mee die jouw peuter straks als kleuter nodig heeft. 

Wat hoort en wat niet?
Peuters leren van elkaar en dagen elkaar uit. Onze peuteropvang is een perfecte plaats voor kinderen om te leren. Je kind krijgt bij ons de ruimte voor zijn eigen spel, maar leert ook samen spelen. Dat is voor peuters niet altijd makkelijk. Ze moeten nog leren dat de wereld niet alleen om hen draait.

Wat leert je peuter zoal?
Bij ons leert je peuter voor zichzelf opkomen en zijn eigen mening vormen. Maar ook dat hij niet altijd zijn zin krijgt, geen speelgoed mag afpakken en moet vragen of hij ergens mee mag spelen. Bijten, schoppen en slaan zijn bij ons uit den boze. Deze fatsoensnormen lijken logisch voor een volwassene, maar een peuter moet dit nog allemaal leren.

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool. Zo leren wij ze onder meer hoe ze hun eigen jas aantrekken, zelfstandig naar de wc te gaan, maar ook helpen we ze met tellen en het leren herkennen van kleuren. En wat we niet mogen vergeten, leren kinderen veel in de groep. Zo ontdekken ze hoe ze op hun beurt moeten wachten en andere kindjes kunnen helpen.  

De mijlpaal ‘die zindelijk worden’ heet
Wat zijn kinderen trots als ze in het potje hebben geplast of zelf hun billen hebben afgeveegd! Zindelijk worden is een mijlpaal in het leven van je kind, maar ook voor jou als ouder zijnde. Je hoeft dan ook geen luiers meer te verschonen en te kopen. Maar wanneer begin je aan de zindelijkheidstraining? 

Ieder kind zijn eigen tempo
Net als met leren lopen en praten wordt ieder kind in zijn eigen tempo zindelijk. De meeste kinderen zijn er voor het tweede levensjaar nog niet aan toe. Om zindelijk te worden moet je kind dit willen en kunnen. Ook het zenuwstelsel moet voldoende ontwikkeld zijn. Te vroeg beginnen met zindelijkheidstraining brengt angst en onzekerheid met zich mee. Zo zijn er diverse signalen waarmee je kind duidelijk maakt dat hij zindelijk wil worden:

-          Hij vindt het toilet interessant;
-          Hij geeft aan dat hij een natte luier heeft;
-          Hij wil naar de wc of op het potje zitten;
-          Hij vindt een vieze luier niet fijn;
-          Hij wordt bewust dat van het gevoel dat hij naar de wc moet;
-          Hij doet zelf zijn onderbroek omlaag;
-          Hij blijft langer droog.

De inzet van onze pedagogisch medewerkers
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van onze pedagogisch medewerkers houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pedagogisch medewerkers en stagiaires op welke dag op de groep zijn. Bij ziekte en verlof zal de vaste pedagogisch medewerker vervangen door een inval medewerker en wordt u hier ’s ochtends van op de hoogte gebracht op de groep.