Peutergroep

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kindjes per dag. De peuters op de groep hebben de leeftijd van ongeveer 2 tot 4 jaar  (de meeste peuters gaan als ze ongeveer 3 /3,5 jaar zijn naar de peuterplusgroep, het is echter ook mogelijk om tot 4 jaar op de peutergroep te blijven)

Een dag op de peutergroep ziet er ongeveer als volgt uit. Buiten de vaste momenten zoals eten, drinken en slapen worden er zoveel mogelijk leuke dingen gedaan. Bijvoorbeeld: buitenspelen, wandelen met de bolderkarren, naar de Oldenburgh (ook wel de opa’s en oma’s genoemd). Wij bieden ook andere uitjes, zoals naar het bos, het strand, de dierentuin en verschillende speeltuintjes. Ook binnen worden er leuke activiteiten georganiseerd zoals kleien, verven, plakken, verkleden, dansen en vrij spelen. Op de woensdagochtend komt er een “voorlees-oma” op de groep, dit is altijd allemaal erg gezellig!

Het dagschema ziet er verder ongeveer als volgt uit:

 

7.30 – 9.00 De kinderen worden door hun ouder(s)/verzorger(s) gebracht op de groep. Zij kunnen koffie of thee drinken, met de pedagogisch medewerk(st)ers praten en afscheid nemen van hun kind(eren). Na het afscheid, spelen de kinderen op de groep of op de gang.
9.00 Opruimen en kort kringgesprek. Alle kinderen worden welkom geheten, de activiteiten van de dag worden (aan de hand van dagritmekaarten) uitgelegd
9.15

UK & PUK activiteit (Voor- en vroegschoolse educatie). Per thema worden de activiteiten op het mededelingenbord in de gang bekend gemaakt

9.45 Alle kinderen gaan aan tafel zitten voor het drinken van water of sap en het eten van een cracker. Na het liedje ‘smakelijk eten’, beginnen we met een cracker, rijstwafel of ontbijtkoek. We zingen liedjes of lezen een verhaaltje voor of misschien wil een van de kinderen wel graag iets zelf vertellen.
10.30 Nadat alle kinderen naar de wc zijn geweest of is verschoond, is het tijd voor een activiteit; buiten spelen, vrij spelen, puzzelen, knutselen, samen spelletjes doen, etc. We werken veel in kleine groepjes
11.00 Tijd voor beweging (buiten of in de speelhal)
11.30

Liedjes zingen en voorlezen 

11.45 We gaan we aan tafel om een broodje te eten en iets te drinken. We zingen samen ‘smakelijk eten’ en ieder kind die dat zelf kan begint zijn of haar broodje zelf te smeren met boter.
12.15 Na het tandenpoetsen gaan de kinderen die nog slapen naar bed. De kinderen die wakker blijven kunnen bijvoorbeeld spelen op de gang met de loopauto’s, puzzelen of gezellig van de glijbaan glijden. De kinderen die een halve dag komen, worden tussen 12.30 en 13.00 gehaald of gebracht door ouder(s)/verzorger(s).
15.00 De meeste kinderen worden langzamerhand wakker. Daarna is het tijd om samen even iets te drinken en fruit en een koekje te eten. Vaak wordt er ook voorgelezen of worden er liedjes gezongen.
16.00 Bij mooi weer kunnen we naar buiten en anders spelen we binnen, bijvoorbeeld knutselen of vrij spelen.
16.30 - 18.00 De kinderen worden opgehaald door ouder(s)/verzorger(s).

 

De kinderen laten we in de loop van de overgangsperiode al wennen aan de eventueel volgende groep (peuterplus) door ze af en toe een korte periode op die nieuwe groep te laten spelen.

Het is ons streven dat de kinderen leren zichzelf te redden met aankleden, broodje smeren, naar de wc gaan etc. Daarom zorgen we voor voldoende tijd en aandacht om ze de kans te geven dit te leren.

De pedagogisch medewerk(st)ers van de peutergroep zijn; Amarins, Anneke, Linda en Petra.

Per 8 kinderen is er 1 pedagogisch medewerkster aanwezig 

Op de meeste dagen is er ook een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de praktijkbegeleiders van de stagiaires die in opleiding zijn bij het ROC Horizon College of Nova College gedurende 6 maanden of 1 jaar.

Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerksters wordt er een inval geregeld uit onze eigen invalpool.


kinderopvang regio awards 2015