Veel gestelde kinderdagverblijf vragen

 

Wat worden er voor uitstapjes gedaan en hoe wordt je hierover geïnformeerd?

Tijdens de intake wordt gevraagd aan de ouders of ze bezwaar hebben als de kinderen mee gaan met een uitje. Hieronder valt bijvoorbeeld de speeltuin OKB, de bibliotheek, de supermarkt, eendjes voeren in de bolderwagen etc. Als de kinderen met een “speciaal” uitje weg gaan (sprookjesbos / klimduin) en hiervoor worden vervoerd met een busje wordt dit altijd nog extra van te voren aan de ouders gevraagd. Op de Kinderkamer houden we ons aan het “protocol vervoer van kinderen”. Op de peuterplus (3-4 jaar) komt het vaker voor dat de kinderen met een busje ergens naar toe gaan, bijvoorbeeld De Oldenburg (of te wel de opa's en oma's),  de kinderboerderij etc. We proberen dit van te voren zo veel mogelijk door te geven bij de ouders. De ouders van de kinderen die over gaan naar de peuterplus worden via een informatiebrief op de hoogste gesteld over de uitjes op de peuterplus.

Wat wordt er met de kinderen gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren?

Op de Kinderkamer wordt spelenderwijs veel aan de taalontwikkeling gedaan, door bijvoorbeeld liedjes te zingen en voor te lezen. De pedagogische medewerkers maken de buitenwereld en gevoelswereld voor de kinderen begrijpelijk door veel met de kinderen te praten, uit te leggen en naar de kinderen te luisteren. We gaan per groep 1 x in de 6 weken naar de bibliotheek (Dit is echter altijd op de woensdag en donderdag, omdat de bibliothecaresse dan 's ochtends aanwezig is). We willen u daarnaast met trots vertellen dat de medewerksters per april 2013 met een Uk en Puk training zijn gestart. Uk en Puk is een VVE ( vroeg en voorschoolse educatie)programma, waar ook alle basisscholen in Oudorp (met uitzondering van De sterrenzanger) mee werken. Meer informatie kunt u lezen op www.ko-totaal.nl

Wordt er op het kinderdagverblijf gebruik gemaakt van een observatieverslag en zijn er oudergesprekken?

Op het kinderdagverblijf wordt er voor ieder kindje een"rapportje" bijgehouden. Het rapportje wordt met de overgang naar de volgende groep geschreven. Tevens mogen de ouders dan het rapportje op de groep bekijken en een gesprekje met een van de medewerksters aanvragen. De medewerkster van de “oude” groep kan u dan meteen rondleiden in de nieuwe groep en voorstellen aan het personeel. Op de verticale groep (0-4 jaar) wisselen de kinderen minder vaak van groep (meestal alleen als ze naar de peuterplus groep (3-4jaar) gaan). De verticale groep heeft er daarom voor gekozen om de rapportjes rond de 1e / 2e /3e en 4e de verjaardag te maken. Voor alle groepen geldt daarnaast uiteraard dat als u vragen heeft of “gewoon” eens wil praten met de pedagogische medewerkster (zonder dat bijvoorbeeld uw kind er bij is) er altijd tijd vrij kan worden gemaakt voor een gesprekje. Indien u er voorkeur voor heeft, kan dit ook in bijzijn van de leidinggevende .

Hoe wordt je geïnformeerd als personeel afwezig is (i.v.m. met bijvoorbeeld vakantie)?

In principe is het de bedoeling dat de desbetreffende medewerkster het zelf aan u doorgeeft, dit kan mondeling maar kan ook via een brief op de deur/raam van de groep. Als er een medewerkster met zwangerschapsverlof gaat of als een medewerkster voor langere periode met vakantie of ziek is, krijgt u altijd een mail en delen we mee wie haar komt vervangen. Ook wordt u altijd geïnformeerd als een nieuwe invalkracht ons team komt versterken. We werken overigens met een vast invalpoule. Er wordt geen gebruik gemaakt van een uitzendbureau. 

 

Wat is het verschil tussen een horizontale en verticale groep en wat zijn de voor- en nadelen? 

Verticale groep; Horizontale groep;
kinderen van uiteenlopende leeftijden (0-4 jr) Kinderen van 0 tot 1,5 jr / kinderen  1 tot 2,5 jr / kinderen 2 tot 4 jr/ kinderen 3 tot 4 jr
Kinderen blijven vier jaar in dezelfde groep zonder van groep    te hoeven wisselen. Dit komt de stabiliteit van de relaties tussen de pedagigisch medewerksters en kinderen ten goede. Kinderen spelen het liefste met overeenkomstige spelbehoeftes
Jongere kinderen kunnen oudere kinderen zien spelen (en hier tevens van leren). Kinderen met ongeveer hetzelfde ontwikkelings niveau dagen elkaar uit en stimuleren elkaar.
Kinderen die qua ontwikkeling wat achter lopen of juist voorlijk zijn, kunnen makkelijk worden opgenomen door de diversiteit in ontwikkelingsniveau's. Kinderen ontmoeten leeftijdgenootjes met eenzelfde ontwikkelings niveau die ze kunnen imiteren.
Oudere kinderen leren omgaan en rekening houden met jongeren kinderen.  
Er is veel ruimte nodig om tegemoet te komen aan de behoeften van veiligheid en bewegingsruimte van alle leeftijden. Kinderen maken meerdere keren een wisseling van groep mee . Door de overgang raken ze (tijdelijk) vriendjes kwijt en krijgen ze andere pedagogisch medewerksters.

 

Wat wordt geadviseerd bij een verjaardagstraktatie?

Een verjaardag is een belangrijke gebeurtenis en wij vinden dat een traktatie hier zeker bij hoort, maar onze tip is; maak het niet te gek en uiteraard niet te ongezond ;) Voorbeelden;Een minirijstwafel met halvarine en gekleurde vruchtenhagel / Popcorn of gepofte rijst in plastic bekertjes met plaatjes of leuke kleuren / Een trosje druiven in cellofaan met een mooie strik / Een doosje rozijntjes, mooi verpakt in cellofaan en een cadeaulint / Stukjes fruit met een parapluutje / Waterijsjes in de zomer.