Verticale groep

De verticale groep is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. (de meeste kinderen gaan als ze ongeveer 3  jaar zijn naar de peuterplusgroep, het is echter ook mogelijk om tot 4 jaar op de verticale groep te blijven)

In totaal zijn er maximaal 12 kinderen per dag aanwezig (met eventueel uitloop naar 16 kinderen i.v.m. kinderen die gebruik maken van flexibele opvang) 

Het werken op de verticale groep is anders omdat de pedagogisch medewerk(st)ers het kind vanaf babyleeftijd totdat hij of zij naar school gaat, op de groep zien ontwikkelen. De jonge kinderen leren van de oudere kinderen en vaak vinden de oudere kinderen het ook leuk om de jongere kinderen te helpen. Vooral ook als het gaat om een jonger broertje of zusje, die soms ook in dezelfde groep zitten.

Elk kind heeft natuurlijk zijn eigen (dag)ritme, wat betreft slaapjes, flesjes en voeding. Vooral als ze nog klein zijn. Wij proberen zoveel mogelijk hetzelfde ritme als thuis aan te houden. Overleg met ouders vinden we daarom ook erg belangrijk. Als de kinderen wat groter en ouder zijn volgen ze steeds meer het dagritme zoals in onderstaand schema beschreven. Natuurlijk is er tussendoor voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en gezellig knuffelen.

Voor de zuigelingen bieden wij de mogelijkheid de moeder borstvoeding te laten geven of afgekolfde melk mee te geven. Door de grote variatie in flesvoeding vragen wij de ouders zelf voeding mee te geven. Als de kinderen oud genoeg zijn verzorgd de Kinderkamer eten en drinken. Luiers en linnengoed wordt verzorgd door de Kinderkamer.

De overdracht van (dagelijkse) informatie over het kind doen wij door middel van dagboekjes. De pedagogisch medewerk(st)er schrijft hierin hoe het kind de dag heeft beleeft. Natuurlijk wordt belangrijke informatie ook persoonlijk met de ouder besproken.

Het is ons streven dat de kinderen leren zichzelf te redden met aankleden, broodje smeren, naar de wc gaan etc. Daarom zorgen we voor voldoende tijd en aandacht om ze de kans te geven dit te leren.

Het dagschema ziet er ongeveer als volgt uit:

7.30 – 9.00
De kinderen worden door hun ouder(s)/verzorger(s) gebracht op de groep. Zij kunnen koffie of thee drinken, met de pedagogisch medewerk(st)ers praten en afscheid nemen van hun kind(eren). Na het afscheid, spelen de kinderen op de groep of op de gang.
9.00
Alle kinderen gaan aan tafel zitten. We beginnen met liedjes zingen, eten fruit (of een fruithapje) en cracker met smeerkaas of smeerworst. We drinken sap.
9.30
Na het eten helpen we de kinderen met het schoonmaken van hun mond en handen. De kinderen worden verschoond of gaan naar de wc.
09.45
De kinderen die 2 keer slapen worden naar bed gebracht. De andere kinderen spelen buiten, op de groep, de gang, of doen een activiteit (bijvoorbeeld verven of plakken).
11.00
De kinderen die 2 keer slapen worden rond deze tijd meestal wakker. Zij worden uit bed gehaald en aangekleed.
11.10
Als we op de groep of op de gang gespeeld hebben, ruimen we met z’n allen het speelgoed weer op. Hebben we buiten gespeeld, dan trekken we de schoentjes en jasjes uit en wassen onze handen na het opruimen.
11.15
Alle kinderen gaan aan tafel zitten. Er worden liedjes met de kinderen gezongen en de tafel wordt gedekt. We eten brood: eerst een boterham (of een halve boterham voor kinderen die nog niet zoveel eten) hartig, daarna zoet. Kinderen die dat al kunnen worden aangemoedigd om zelf hun boterham te smeren. De meeste kinderen drinken melk of karnemelk of Roosvicee bij hun brood.
12.00
Na het eten gaan we tanden poetsen en daarna krijgt ieder kindje een washand om zijn mond en handen schoon te maken. Natuurlijk helpen we de kinderen die dat nog een beetje moeilijk vinden met tandenpoetsen en handenwassen.
12.10
De kinderen worden verschoond of gaan naar de wc. De kinderen die 1 keer slapen worden geholpen met omkleden en naar bed gebracht. Ze worden aangemoedigd om zelf hun sokken en broek uit te doen. Voor het slapen gaan wordt meestal nog een verhaaltje voorgelezen. De andere kinderen spelen op de gang (of op de groep).
12.30
 Van 12.30 tot 13.00 kunnen ouder(s)/verzorger(s) wiens kind maar 1 dagdeel komt (ochtend of middag) hun kind(eren) brengen of halen.
14.15
De kinderen die 1 keer slapen, worden rond deze tijd wakker. Zij worden uit bed gehaald en geholpen met aankleden.
14.30
Alle kinderen gaan aan tafel. We lezen een verhaaltje voor en daarna eten we yoghurt en liga en drinken sap. Na het eten krijgt ieder kind een washand om zijn mond en handen schoon te maken met waar nodig een beetje hulp van ons.
15.00
Kinderen die 2 keer slapen worden naar bed gebracht. De kinderen die wakker zijn kunnen op de groep of op de gang spelen.
16.00
De kinderen die twee keer slapen worden wakker en uit bed gehaald. De kinderen worden verschoond of gaan naar de wc. Als het mooi weer is, gaan we naar buiten, anders spelen we op de groep of op de gang of doen een activiteit (bijvoorbeeld kleuren, tekenen, plakken, puzzelen, boekjes lezen of heel af en toe tv kijken, bijvoorbeeld Tiktak).
16.30 - 18.00
De kinderen worden opgehaald door ouder(s)/verzorger(s).

 

De pedagogisch medewerk(st)ers van de verticale groep zijn Edith, Jaqueline, Natasja,Tamara en  Ria  

Aan de hand van de "leidster kind ratio" (http://1ratio.nl) worden er pedagogisch medewerksters ingepland. Doordat er op de verticale groep flexibele opvang wordt aangeboden kan er naast de vaste medewerksters ook nog een inval worden ingezet (waardoor ze dus soms met drie pedagogisch medewerksters op de groep aanwezig zijn).

Meestal is er ook nog een stagiaire aanwezig. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn de praktijkbegeleiders van de stagiaires die in opleiding zijn bij het ROC Horizon College of Nova College gedurende 6 maanden of 1 jaar.

 Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers wordt er een inval geregeld uit onze eigen invalpool. Alle invalmedewerksters worden via de website voorgesteld.


kinderopvang regio awards 2015