Verticale groep | 0 - 4 jaar |

Het verschil tussen een horizontale en verticale groep
Bij de zoektocht naar een kinderdagverblijf komt er veel informatie op je af. Zo komen waarschijnlijk ook de termen horizontale en verticale groep voorbij. Dit betekent dat de opvang de kinderen in een bepaalde groepsvorm hebben ingedeeld. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee opvangvormen?

Het verschil
In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd. Je hebt dan vaak een aparte baby-, dreumes- en peutergroep. In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden van nul tot vier jaar bij elkaar. Beide groepsindelingen hebben een eigen karakter. In een horizontale groep speelt en groeit je kind op met kinderen in dezelfde leeftijdsfase. In een verticale groep groeit je kind vier jaar lang op met kinderen van verschillende leeftijden.

De beste keuze voor je kind
Kinderen zijn vanaf hun geboorte al bezig met hun motorische ontwikkeling, het vormen van een eigen karakter en het leren van anderen. Ieder kind heeft mede daarom ook verschillende behoeftes en baat bij een andere groepsvorm. Voor sommige ouders is de keuze voor verticaal of horizontaal vrij snel gemaakt. Voor jou is het wellicht iets lastiger om te bepalen welke groep het beste bij je kind past. Om je te helpen kiezen, hebben we daarom een aantal feiten op een rij gezet.

Horizontale groep
-          Je kind heeft meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen.
-          Er zitten vaak minder kinderen in een groep dan bij een verticale groep.
-          We hebben specifieke kennis van de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie.
-          Er zijn meer leeftijdsgerichte activiteiten en materialen.
-          Er is minder kans op fysiek en mentaal overwicht van oudere kinderen.
-          Je kind kan doordat hij met leeftijdsgenoten in een groep zit competitief worden.
-          Net voor de overgang naar de peutergroep kan je dreumes zich vervelen doordat de jongere kinderen geen uitdaging meer bieden.

Verticale groep

-          De jongere kinderen leren van de oudere kinderen.
-          De oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen.
-          Je kind heeft meestal vier jaar lang dezelfde pedagogisch medewerkers en hoeven niet van ruimte te wisselen.
-          Je kind groeit op met de andere kinderen waardoor eerder vriendschappen ontstaan.
-          Je kind kan makkelijker met broertjes/zusjes op één groep geplaatst worden.
-          Als er niet veel kinderen op de groep zitten, kan het zijn dat er geen leeftijdsgenootjes zijn om mee te spelen.
-          Er worden meer activiteiten gedaan die voor alle leeftijden zijn. Hierdoor is er minder focus op leeftijdsgebonden activiteiten

Liefdevol
Wij zijn speciaal opgeleid om te zien welke stappen een kind doormaakt. Daarnaast weten we hoe we kinderen het beste aandacht moeten geven, zodat ze zich thuis voelen. Bij een baby houden we heel goed rekening met het ritme van thuis. Op tijd slapen en eten zijn zeker in het begin extra belangrijk. En je kindje kan bij ons altijd een dagje komen wennen. Zo weten wij al voor de eerste echte opvangdag waar je zoon of dochter behoefte aan heeft.

De inzet van onze pedagogisch medewerkers
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van onze pedagogisch medewerkers houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pedagogisch medewerkers en stagiaires op welke dag op de groep zijn. Bij ziekte en verlof zal de vaste pedagogisch medewerker vervangen door een inval medewerker en wordt u hier ’s ochtends van op de hoogte gebracht op de groep.