Peuteropvang Saturnusstraat | 2 - 4 jaar |

Peuters zijn misschien wel de mooiste, kleine eigenwijsjes op de wereld. Ze willen namelijk het liefst alles ‘zelluf’ doen. En dat maakt hen tot een bijzondere groep om mee om te gaan. Het ontdekken van de eigen mogelijkheden stimuleren we op onze peuteropvang volop. Spelenderwijs geven we vaardigheden mee die jouw peuter straks als kleuter nodig heeft. 

Wat hoort en wat niet?
Peuters leren van elkaar en dagen elkaar uit. Onze peuteropvang is een perfecte plaats voor kinderen om te leren. Je kind krijgt bij ons de ruimte voor zijn eigen spel, maar leert ook samen spelen. Dat is voor peuters niet altijd makkelijk. Ze moeten nog leren dat de wereld niet alleen om hen draait.

Wat leert je peuter zoal?
Bij ons leert je peuter voor zichzelf opkomen en zijn eigen mening vormen. Maar ook dat hij niet altijd zijn zin krijgt, geen speelgoed mag afpakken en moet vragen of hij ergens mee mag spelen. Bijten, schoppen en slaan zijn bij ons uit den boze. Deze fatsoensnormen lijken logisch voor een volwassene, maar een peuter moet dit nog allemaal leren.

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool. Zo leren wij ze onder meer hoe ze hun eigen jas aantrekken, zelfstandig naar de wc te gaan, maar ook helpen we ze met tellen en het leren herkennen van kleuren. En wat we niet mogen vergeten, leren kinderen veel in de groep. Zo ontdekken ze hoe ze op hun beurt moeten wachten en andere kindjes kunnen helpen.  

Peuterprogramma Uk & Puk
Uk & Puk is onderdeel van het programma Ko-totaal. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Voorbeelden hiervan zijn: we tellen samen de kinderen. Kijken wie er een hoge of juist een lage toren heeft gemaakt. Samen met de kinderen zoeken we in de ruimte naar voorwerpen die een bepaalde vorm hebben. Uk & Puk is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal thema’s (bijvoorbeeld Oef wat warm, wat heb jij aan vandaag?, reuzen en kabouters, hatsjoe). Binnen die thema’s doen we activiteiten en spelletjes en zingen we liedjes. De activiteiten voeren we uit met de grote groep of in een kleine groep, de kleine groep worden gevormd op basis van leeftijd of ontwikkelbehoefte, zodat we de activiteit kunnen afstemmen op de behoefte van uw kind. Handpop Puk maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten.

Samen met u - Ouderbetrokkenheid
Leren praten, spelen met anderen, luisteren en zelf ontdekken: de eerste jaren van een kind zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Wij, maar natuurlijk ook u zelf spelen daarbij een grote rol. En kind blijkt zich beter te ontwikkelen als er samenhang is tussen wat hij doet bij de kinderopvang en thuis. Daarom hechten we veel belang aan ouderbetrokkenheid.

Samen spelen
Tijdens het haal en breng moment kunt u als ouder ervaren wat u kind bij ons doet en samen bespreken waar aan wordt gewerkt met het programma.

De inzet van onze pedagogisch medewerkers
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van onze pedagogisch medewerkers houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pedagogisch medewerkers en stagiaires op welke dag op de groep zijn. Bij ziekte en verlof zal de vaste pedagogisch medewerker vervangen door een inval medewerker en wordt u hier ’s ochtends van op de hoogte gebracht op de groep.