Vacatures en stage

Kinderopvang “De Kinderkamer bv” is een professionele kinderopvang. We bieden veel ruimte waar kinderen vol overgave kunnen spelen en plezier beleven.

Samen met andere kinderen van dezelfde leeftijd in een groep en toch voor ieder kind aparte zorg en aandacht. De Kinderkamer heeft met haar professionele werkwijze, kleurstelling en inrichting een klimaat weten te scheppen dat kinderen aanspreekt en goed doet. Op persoonlijke wijze bieden wij de kinderen veiligheid, geborgenheid en ritme.

Onze medewerk(st)ers zijn voor ons van vitaal belang, zonder een goed team kunnen wij onze kwaliteiten niet waarborgen. Onze organisatie heeft een open cultuur en hartelijke sfeer, waarin ruimte is voor persoonlijk inbreng van de medewerk(st)ers. Wij gaan uit van zelfstandigheid van onze pedagogisch medewerk(st)ers. Het is in een ieders belang dat ons team als een goed geoliede machine draait. Wij doen al het mogelijke om dit te bewerkstelligen. Wij vinden het ook zeer belangrijk dat onze medewerk(st)ers het naar hun zin hebben. Dit stralen zij immers ook weer uit naar onze kinderen en klanten.

VACATURES:

Wij zoeken een pedagogisch medewerk(st)er, een echte allrounder !

Als enthousiaste invalkracht ben je een soort vliegende kiep. Je bent inzetbaar op verschillende groepen van De Kinderkamer. Zo sta je de ene dag met de kinderen van peuterplus in de plassen te stampen en de andere dag vinden we je terug op BSO verzonken in potjes dammen. 

Wie ben jij?

Wij zoeken een enthousiaste collega die makkelijk zijn of haar weg vindt binnen de diverse groepen van De Kinderkamer. Je weet met veel enthousiasme kinderen te betrekken bij je activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld toneel, muziek, sport, dans. Je kan goed improviseren en naast hard werken ook de rust vinden voor interactie met de kinderen.

Heb jij een hart voor kinderen en een hoofd vol schitterende ideeën? Dan zien we je graag op onze groepen. Vanzelfsprekend heb je een pedagogisch diploma op zak en werkervaring in de kinderopvang. Ben je in het bezit van een afgerond PUK VVE certificaat en taalniveau 3F dan heb je een streepje voor!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en per direct 4 dagen per week beschikbaar en in het bezit van een rijbewijs? Reageer dan snel !

Wij bieden:

Wij bieden een uitdagende baan in een gezellig team op basis van een 16 urencontract. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang in schaal 6.

Reacties met motivatiebrief en CV kunnen naar info@dekinderkamer.com. Heb je vragen? Bel 072-5203738. U kunt vragen naar Lianne van Leeuwen of Jetty van der Bent.

STAGEPLAATSEN, onze Visie

De Kinderkamer is een erkend leerbedrijf:

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

De Kinderkamer is convenantpartner in het KWAKO:

KWAKO staat voor KWAliteit Kinderopvang & Opleiden, binnen dit project nemen verscheidene organisaties voor Kinderopvang en 3 ROC’s hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leren en opleiden in de Kinderopvang.

De Kinderkamer heeft een praktijkopleider in dienst:

De Beroepspraktijkvorming (stage) is een belangrijk onderdeel van de opleiding van toekomstige beroepskrachten. De praktijkopleider heeft als taak het werven, selecteren, plaatsen en begeleiden van stagiaires. Een belangrijke taak is ook het coachen en begeleiden van werkbegeleiders (de pedagogisch medewerkers die de stagiaires op de groep begeleiden).

Daarnaast onderhoudt de praktijkopleider contacten met de onderwijsinstelling(en) om met elkaar de theoretische kennis (onderwijs) en de praktijk (stage) zo goed mogelijk (en steeds beter) op elkaar af te stemmen. De praktijkopleider heeft de opleiding tot praktijkopleider gevolgd en beschikt over het bijbehorende diploma.

De Kinderkamer; Onze visie op opleiden:

De Kinderkamer zal het werken met deelnemers stimuleren. Werken aan profilering en professionalisering van het beroep wordt belangrijk gevonden, evenals werken aan het vergroten van de kwaliteit binnen de organisatie. Opleiden draagt in belangrijke mate bij om de juiste kwaliteit van kinderopvang te waarborgen, zowel voor nu als in de toekomst. Leren is dus van belang voor de organisatie, maar ook voor de individuele medewerker die zich wil kunnen ontplooien en een perspectief in zijn loopbaan zoekt. Wij vinden het een uitdaging om daar binnen de mogelijkheden van “De Kinderkamer” aan mee te werken en in het grote geheel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van opleiden van deelnemers. 

Beschikbare STAGEPLAATSEN

MBO 

Stageplaatsen BOL-opleiding Pedagogisch Werker:

Wij bieden stageplaatsen aan betreffende de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Stagiaires die een opleiding tot Pedagogisch Werker niveau 3 of 4 volgen aan het Horizon College, kunnen bij ons een stageplaats toegewezen krijgen. Wij geven aan deze onderwijsinstelling door hoeveel stageplaatsen wij gedurende welke periode beschikbaar hebben. De onderwijsinstelling bepaald vervolgens welke leerlingen zij aan onze organisatie toewijzen.

Naast de BOL-voltijd-opleiding PW, bestaat er ook de mogelijkheid om een BOL-deeltijd-opleiding PW te volgen. Hiervoor hebben wij geen stageplaatsen beschikbaar. Wij bieden een stageplaats aan voor maximaal een jaar.

Stageplaatsen BOL-opleiding Helpende Welzijn:

Wij bieden stageplaatsen aan betreffende de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Stagiaires die een opleiding Helpende Welzijn niveau 2 volgen aan het Horizon College, kunnen bij ons een stageplaats toegewezen krijgen. Wij geven aan deze onderwijsinstelling door hoeveel stageplaatsen wij gedurende welke periode beschikbaar hebben. De onderwijsinstelling bepaald vervolgens welke leerlingen zij aan onze organisatie toewijzen.

Stageplaatsen BBL-opleidingen:

Wij bieden geen stageplaatsen betreffende de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) aan.  BBL-leerlingen zijn in principe werknemer, wij hebben voor hen geen formatie-uren beschikbaar.

Overige stageplaatsen ten behoeve van de opleiding Pedagogisch Werker:

Er zijn verschillende onderwijsinstellingen die de opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 of 4 aanbieden zoals het NCOI, het LOI of het NOVA College. Voor leerlingen die deze opleidingen volgen, hebben wij geen stageplaatsen beschikbaar. De opdrachten, manier van begeleiden en beoordeling verschillen namelijk per onderwijsinstelling. Om de kwaliteit van opleiden zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om een samenwerkingsverband aan te gaan met onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het KWAKO Noord-Holland (zie de link “stageplaatsen, onze visie”).

Overige stageplaatsen ten behoeve van een MBO-opleiding:

Voor deelnemers die een aanverwante MBO-BOL-opleiding volgen, zoals Sport en Beweging, hebben wij helaas geen stageplaatsen beschikbaar. Het is voor hen wel mogelijk om een maatschappelijke of beroepsoriënterende stage te lopen. Dit zal dan echter gaan om een korte periode van maximaal 10 dagen.

VMBO / HAVO / VWO

Maatschappelijke stageplaatsen:

Deze stage heeft tot doel jongeren tijdens hun schoolopleiding (voortgezet onderwijs) kennis te laten maken met de samenleving en daar op vrijwillige basis een bijdrage aan te leveren.

Van 2011 t/m 2014 was de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. Scholen mogen er vanaf 2015 zelf voor kiezen of ze deze stagevorm willen organiseren of niet.

Oriënterende stageplaatsen:

Leerlingen van het VMBO richting verzorging volgen in het derde en vierde jaar een beroepsoriënterende stage. Het gaat vooral om kennismaking met de organisatie uit de gekozen richting. Vaak draagt de stageperiode bij aan het versterken van de motivatie voor een vervolg opleiding.

Wij bieden een maatschappelijke of oriënterende stageplaats aan voor maximaal 10 dagen.

Een stagedag bestaat uit 6 uur;

 • Kinderdagverblijf (kinderen van 0-4 jaar) 9.30-16.00, half uur pauze van 13.00-13.30.
 • Buitenschoolse Opvang (kinderen van 4-12 jaar) 11.30-13.30 Tussenschoolse Opvang, 13.30-14.00 pauze, 14.00-17.00 Naschoolse Opvang.
 • Stagiaires krijgen voor deze stageperiode geen stagevergoeding.

Indien je geïnteresseerd bent in een stageplaats, kun je bij ons langskomen om een aanmeldingsformulier in te vullen of de volgende gegevens mailen naar ons mailadres info@dekinderkamer.com:

 1. Je naam
 2. Je geboortedatum (of je leeftijd)
 3. Je telefoonnummer (of een nummer waarop we je kunnen bereiken)
 4. De naam van je school
 5. De opleiding die je daar volgt
 6. Of je in het 1ste, 2de , 3de of 4de jaar zit
 7. De periode (data) waarin je stage wilt lopen
 8. De dagen waarop je stage wilt lopen
 9. Het aantal uren dat je stage moet lopen
 10. Waarom je juist bij ons (met kinderen) stage wilt lopen.

Als deze informatie bij ons bekend is, kunnen wij bekijken of wij op dat moment een stageplaats beschikbaar hebben.

Vrijwillige stageplaatsen

Wij bieden geen vrijwillige stageplaatsen aan ten behoeve van een inburgeringcursus. Ons beleid is dat jonge kinderen goed Nederlands leren spreken van onze pedagogisch medewerkers, niet dat medewerkers goed Nederlands leren spreken van de kinderen. Uiteraard is het voor mensen die een inburgeringcursus volgen wel mogelijk om een maatschappelijke of beroepsoriënterende stage te lopen. Dit zal dan echter gaan om een korte periode van maximaal 10 dagen.

Af en toe worden wij benaderd met de vraag of het mogelijk is om vrijwillig een paar dagen stage te lopen. Het is niet mogelijk om stage te lopen indien u niet bent aangesloten bij een onderwijsinstelling.   

HBO

Stageplaatsen BOL-opleiding Pedagogiek of Pedagogische Wetenschappen:

Soms wordt ons gevraagd of wij een stageplaats of een onderzoeksonderwerp hebben ten behoeve van het schrijven van een scriptie voor de opleiding Pedagogiek of Pedagogische wetenschappen. Indien dit het geval is, zullen wij dit melden via ParSys, de online vacaturemarkt van de Hogeschool van Amsterdam.

Overige stageplaatsen ten behoeve van een HBO-opleiding:

Voor deelnemers die een stageplaats zoeken ten behoeve van een HBO-opleiding hebben wij helaas geen stageplaatsen beschikbaar. Het is voor hen wel mogelijk om een maatschappelijke of beroepsoriënterende stage te lopen. Dit zal dan echter gaan om een korte periode van maximaal 10 dagen. Wij kunnen niet garanderen dat HBO-studenten tijdens deze stage begeleid worden door medewerkers die in het bezit zijn van een HBO-diploma. Stagiaires krijgen voor deze stageperiode ook geen stagevergoeding.

Contact:

Per jaar hebben wij een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Vragen met betrekking tot stages kunt u stellen aan de praktijkopleider: Yanaika de Jong via ons telefoonnummer 072-5203738 of per e-mail: info@dekinderkamer.com.


kinderopvang regio awards 2015