Kinder Opvang Toeslag

Sinds 1 januari 2007, met ingang van de Wet Kinderopvang, is het mogelijk om een bijdrage in de kosten voor kinderopvang, in de vorm van Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst te ontvangen.

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 januari 2019 de maximum uurprijs voor kinderopvang (KDV) te vergoeden tot € 8,02 per uur. De maximum te vergoeden uurprijs voor buitenschoolse opvang (BSO) is vastgesteld op € 6,98. 

Ouders die behoren bij een bijzondere doelgroep kunnen een ‘aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang’ aanvragen bij de Sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ van de gemeente waarin zij woonachtig zijn.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2019:

 

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Lees hier het complete informatie blad van de Belastingdienst.

Gemeente vergoeding

Indien u niet in aanmerking komt voor de Kinder Opvang Toeslag heeft u misschien wel recht op een vergoeding van de Gemeente Alkmaar. Leest u verder onder 'Gemeente' voor meer infomatie.


kinderopvang regio awards 2015