Belastingdienst

Vraag kinderopvangtoeslag aan:

Kinderopvangtoeslag 2018: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Ouders die in 2018 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Hierna kunt u belangrijke wijzigingen lezen van de Belastingdienst met betrekking tot de Toeslagen voor 2018.

Wij willen u, mede op verzoek van de belastingdienst, informeren over de volgende belangrijke wijzigingen in 2018:

Maximale vergoeding per uur omhoog

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximumuurtarief omhoog. In 2018 krijgt u maximaal Kinder Opvang Toeslag:

  • € 7,45 per uur voor dagopvang
  • € 7,45 per uur voor peuteropvang
  • € 6,95 per uur voor buitenschoolse opvang

 

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt het aantal maanden waarover na werkloos worden nog recht is op kinderopvangtoesalg. Tot en met 31 december 2017 bestaat er  nog recht op 6 maanden toeslag. Na 1 januari 2018 wordt dit 3 maanden. Op de website van de belastingdienst vind u een aantal situaties waar ze een voorbeeld geven over de uitwerking.

Stopt u in 2018 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 6 maanden.

Gaat u binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. 

Maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Gaat uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder? Dan vergoeden we eerst de uren van het kindercentrum en daarna de uren van de gastouderopvang, tot aan het maximum waar u recht op hebt.

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvanginstelling krijgt.

Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepalen wij wie het 1e kind is.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven.

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2018

Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.

Kijk voor meer informatie op dit informatieblad  van de Belastingdienst of op  www.toeslagen.nl

Klik hier voor de Kinder Opvang Toeslag tabel. 

Bron: Belastingdienst


kinderopvang regio awards 2015