Belastingdienst

Vraag kinderopvangtoeslag aan:

Kinderopvangtoeslag 2020: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Ouders die in 2020 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Hierna kunt u belangrijke wijzigingen lezen van de Belastingdienst met betrekking tot de Toeslagen voor 2020.

Wij willen u, mede op verzoek van de belastingdienst, informeren over de volgende belangrijke wijzigingen in 2020:

Maximale vergoeding per uur 

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximumuurtarief omhoog. In 2020 krijgt u maximaal Kinder Opvang Toeslag:

  • € 8,17 per uur voor dagopvang
  • € 8,17 per uur voor peuteropvang
  • € 7,02 per uur voor buitenschoolse opvang

 

Voor 2021 zijn de volgende tarieven bekend gemaakt:

  • € 8,46 per uur voor dagopvang
  • € 8,46 per uur voor peuteropvang
  • € 7,27 per uur voor buitenschoolse opvang
 

Stoppen met werken: nog 3 maanden kinderopvangtoeslag

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt het aantal maanden waarover na werkloos worden nog recht is op kinderopvangtoeslag. Stopt u in 2019 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Gaat u binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. 

Voor hoeveel uur kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Via deze link kunt u nagaan waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op de rekeningen die u van uw kinderopvanginstelling krijgt.

Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepalen wij wie het 1e kind is.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de Belastindienst doorgeven. Dat kan sinds kort via de App van de Kinderopvangtoeslag.

 

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2020

Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.

Kijk voor meer informatie op dit informatieblad  van de Belastingdienst of op  www.toeslagen.nl

Klik hier voor de Kinder Opvang Toeslag tabel. 

Bron: Belastingdienst